jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Dopuna studije o procjeni utjecaja na okoliš - RMU Banovići dd, akumulacija Ramići

Objavjeno: 28.01.2015

Dopuna studije o procjeni utjecaja na okoliš - RMU Banovići dd, akumulacija Ramići

 Nakon uvida u sadržaj Studije o procjeni utjecaja na okoliš za izgradnju akumulacije Ramići, Duboki potok i pumpnih stanica PS I i PS II, Stručna komisija/povjerenstvo imenovana Rješenjem federalne ministrice br. UP I 05/2-23-11-134-1/14 SN od 10.10.2014. godine je dala ocjenu mjera za svaki od postavljenih zahtjeva, kojim je utvrđeno da Studija o procjeni uticaja na okoliš ne zadovoljava zahtjevima postavljenim u Pravilniku, te je istu potrebno dopuniti sukladno primjedbama Stručne komisije i primjedbama i sugestija zainteresiranih subjekata (u prilogu) i to:

1. Ekotim, Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja, Sarajevo, - dopis Ekotima od 6.11.2014.

2. Primjedbe i sugestije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
3. Mišljenje JU Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma Banovići,
4. Komentari i sugestije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
5. Primjedbe i sugestije Agencije za vodno područje rijeke Save,
6. Primjedbe i sugestije Stručne službe Općine Lukavac,
6. Primjedbe i sugestije Centra za ekologiju i energiju Tuzla.

Dopuna studije o procjeni utjecaja na okoliš - 27. 01. 2015. godine

 PRILOZI uz Dopunjenu Studiju o procjeni utjecaja na okoliš 27.1.2015. godine 

 

Javna rasprava - RMU Banovići dd, akumulacija Ramići, pumpne stanice PS I, PS II

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Banovići i sve ostale zainteresirane subjekte na


JAVNU RASPRAVU
o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš
u postupku izdavanja okolišne dozvole za
izgradnju akumulacije Ramići, pumpe PSI i PS II
investitora RUDNICI MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI

Javna rasprava koja će se održati dana 13. 11. 2014. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Banovići, sala općinskog Vijeća adresa ul. Alije Dostovića 1 sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – Institut za hidrotehniku G. F. Sarajevo).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za ocjenu Studije o procjeni utjecaja na okoliš i izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 110 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba podlink novosti/javne rasprave.
Studija o procjeni utjecaja na okoliš - akumulacija Ramići, Banovići
Prilozi uz Studiju o procjeni utjecaja na okoliš

Novosti