jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Održana radionica na temu “Registar ispuštanja i prenosa zagađujućih materija

Objavjeno: 11.11.2016

Održana radionica na temu “Registar ispuštanja i prenosa zagađujućih materija

U Skoplju je u periodu 8-9. novembra 2016. godine održana radionica na temu “Uspostava i unapređenje Registra ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija u zemljama Zapadnog Balkana i u Moldaviji“

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu organizirao je Regionalnu konferenciju/trening namijenjen uposlenicima ministarstava i drugih institucija koje se bave uspostavom i razvojem sistema registra ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (engl. Pollution Release and Transfer Register - PRTR).

Glavni ciljevi ove regionalne konferencije/treninga su bili da omoguće učesnicima:
• Razmijenu iskustava i praktičnih znanja u zemljama u kojima se realizuje projekat i u zemljama stranama u Protokolu u cilju unapređenja kapaciteta za razvoj i rad PRTR-a.
• Pruživanje i podršku daljem razvoju funkcioniranja PRTRa u skladu sa PRTR protokolom i E-PRTR u zemljama u kojima se realizuje projekat  realizacije PRTR-a.
• Proširivanje znanja na osnovu naučenih lekcija u procesu razvoja PRTR i izvještavanja prema E-PRTR.
• Proširivanje znanja i upoznavanje  sa najboljim praksama koje primjenjuju druge zemlje i institucije po pitanju PRTR (Njemačka i Holandija).

Zaključci sa konferencije/treninga su:
• Provesti mjere za jačanje PRTR sistema i implementacija obaveza izvještavanja u praksi i/ili dovršavanja razvoja PRTR-a.
• Provesti mjere implementacije izgradnje kapaciteta - posebno usmjereni treninzi za korištenje online alata za izvještavanje, metodologiju izvještavanja, vodiča za izvještavanje za rukovodioce i NVO-e.
• Kampanja podizanja svijesti za rukovodioce, javnost, NVO-e i promocija PRTR-a.
• Održati transparentnost u donošenju odluka i regularnog dijaloga sa učesnicima radi osiguranja podrške PRTR-a mjerama i implentiranjem međunarodnih obaveza.
• Unapređenje saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama, provođenje međunarodnih sporazuma i EU legislative.

Preporuke i prijedlozi učesnika iz Bosne i Hercegovine:
• Pojačati aktivnosti na ratifikaciji PRTR pritokola.
• Sinergijski djelovati kako bi se PRTR baza podataka uspostavila i u Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Podatke  sublimirali na jednom mjestu  sa kompatibilnim podacima iz Federacije Bosne i Hercegovine (prijedlog IPPC projekta je da to bude u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa). Na taj način bilo bi moguće kompletirane izvještaje za državu slati nadležnim tijelima EU.
• Izraditi službeni prevod PRTR vodiča sa engleskog na lokalne jezike koji je pripremljen od strane UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe).  

Prezentacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma 

Više informacija:

Developing and operating PRTRs in the Western Balkans and Moldova: Successes, challenges and best practices

Novosti