jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

U Agadiru (Maroko) održava se V konferencija

Objavjeno: 22.03.2017

U Agadiru (Maroko) održava se V konferencija

OBNOVA ŠUMSKIH EKOSISTEMA I PEJSAŽA U MEDITERANSKOJ REGIJI

       U Agadiru (Maroko) u periodu od 20.-24.03.2017.godine, održava se peta konferencija pod nazivom Sedmica mediteranskih šuma, sa podnaslovom Obnova šumskih ekosistema i pejsaža. Konferenciju organizira Vlada Kraljevine Maroko uz podršku vise međunarodnih organizacija, gdje se prvi put uključuje sekretarijat Konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznolikosti (UNCBD). Povezano sa tim pozvani su nacionalni predstavnici (NFP) za UNCBD svih država sa područja Mediterana, čije učešće je sponzorirano od sekretarijata UNCBDa.

U cilju kvalitetne pripreme za ovu konferenciju sve države su bile obavezne napraviti odgovarajuću procjenu realizacije akcionih planova Starategije biološke i pejsažne raznolikosti (2010.-2020) urađenih prema uspostavljenim tzv.Aichi ciljevima, i u korelaciji sa drugim strateđkim i planskim dokumentima za klimatske promjene i degradaciju zemljišta. Poseban focus je dat na Aichi ciljeve koji se odnose na smanjenje gubitaka prirodnih staništa, uključujući, i šumske ekosisteme (Aichi cilj br. 5) i povećanje otpornosti ekosistema uz stvaranje preduslova za povećanu sekvestraciju ugljika, kao doprinos biodiverziteta mitigaciji i prilagođavanju klimatskim promjenama i degradaciji zemljišta (Aichi cilj br.15). Ovdje je za Bosnu i Hercegovinu napravljena intersektorska analiza postojećih dokumenata kao što su: NBSAP BiH (2015.-2018.); INDC BiH; NAP BiH za suzbijanje degradacije zemljišta, kao i do sada urađeni izvještaji BiH prema tri Rio konvencije (biodiverzitet, klimatske promjene i degradacija zemljišta), o čemu su učesnici Konferencije upoznati kroz odgovarajuću prezentaciju.

Posebni sastanci su organizirani u cilju iznalaženja rješenja i sredstava za dostizanje postavljenih ciljeva, uz razmjenu iskustava pojedinih zemalja iz regije i uz konsultacije prisutnih eksperata za ovu oblast.

U okviru Konferencije upriličena je i ceremonija obilježavanja Svjetskog dana šuma, koja za ovu godinu ima moto: Šume i energija. Ispred Bosne i Hercegovine na Konferenciji učestvuje Mehmed Cero, CBD NFP i pomoćnik ministrice za okoliš u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Novosti