jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - ocjena SPUO - sanacija deponije komunalnog otpada Hrašljani – Bučine, Općina Ljubuški

Objavjeno: 24.03.2017

Javni uvid - ocjena SPUO - sanacija deponije komunalnog otpada Hrašljani – Bučine, Općina Ljubuški

Investitor općina Ljubuški je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 19.04. 2017. godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, sa početkom u 11 sati.
U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo

SPUO - Studija o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada Hrašljani – Bučine, investitora Općina Ljubuški

Novosti