jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - IPP NIŠIĆI vlasnika Balović Admira

Objavjeno: 31.03.2017

Javna rasprava - IPP NIŠIĆI vlasnika Balović Admira

 
Investitor „IPP NIŠIĆI“ Zlotege bb, naselje Nišići vlasnik Balović Admir iz Sarajeva dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o Procjeni uticaja na okoliš za - farmu brojlera kapaciteta 86.000 brojlera u jednom turnusu na lokalitetu Zlotege bb, naselje Nišići, MZ Srednje, općina Ilijaš..

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je konsultanska firma „Multiteh inženjering“ d.o.o. iz Zenice.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora „IPP NIŠIĆI“ - Farma brojlera - kapaciteta 86.000 brojlera, Zlotege bb, naselje Nišići općina Ilijaš., je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat– soba 108.

Javna rasprava će se održati u - Prostorije MZ Srednje dana 17.04.2017.godine, sa početkom u 12.00 sati.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2, 71.000 Sarajevo

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Novosti