jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - zatvaranje deponije Plane i Divkovići I i II TE Tuzla

Objavjeno: 03.04.2017

Javni uvid - zatvaranje deponije Plane i Divkovići I i II TE Tuzla

 Investitor JP EP BiH, Podružnivca TE Tuzla dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o procjeni uticaja na okoliš za zatvaranje deponije "Plane" i "Divkovići I i II" TE Tuzla na okolinski prihvatljiv način kao i Plan rehabilitacije za zatvaranje deponije sa specifičnim mjerama za smanjenje uticajima na okoliš, te zdravlje i sigurnost ljudi.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je konsultanska kuća Rudarski institut d.d.Tuzla.

U postupku uključivanja javnosti, svi doklumenti su prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Sva dostavljena dokumenta sa Prilozima se mogu pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat – soba 109.

Naknadno će biti objavljeno mjesto, datum i sat održavanja javne rasprave.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2, 71.000 Sarajevo

 

Plan rehabilitacije

Naslovna i sadržaj

Plan rehabilitacije za zatvaranje deponije sa specifičnim mjerama za smanjenje uticaja na okoliš

 

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Naslovna stranica

Poglavlje 1

Poglavlje 2
Poglavlje 3 I dio
Poglavlje 3 II dio
Poglavlje 4
Poglavlje 5
Poglavlje 6, 7, 8
Poglavlje 9

Plan upravljanja otpadom

 PRILOZI 

Prtilog 1 - Izvod iz prostornog plana

Prilog 2 - Katastarske čestice

Prilog 3 - Prostorni plan grada Tuzla do 2030. godine

 

 

 

 

Novosti