jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - zatvaranje i sanacija deponije komunalnog otpada „Neteka” u Općini Odžak

Objavjeno: 12.04.2017

Javna rasprava - zatvaranje i sanacija deponije komunalnog otpada „Neteka” u Općini Odžak

Javna rasprava - Studije uticaja na okoliš za projekat sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Neteka” općine Odžak i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja.


Općina Odžak, županija/kanton Posavski, dostavila je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za zatvaranje i sanaciju deponije komunalnog otpada „Neteka” u Općini Odžak, a Javna rasprava će se održati dana 04.05.2017. godine u prostorijama Općine Odžak – Gradska vijećnica ( Mala vijećnica) sa početkom u 12 sati.
U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo

 

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Katastarski plan

Novosti