jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - SPUO za mHE „Dindo”, 3,74 MW, „Inghydro” d.o.o. Konjic

Objavjeno: 19.04.2017

 Javna rasprava - SPUO za mHE „Dindo”, 3,74 MW,  „Inghydro” d.o.o. Konjic

Investitor „INGHYDRO” d.o.o. Konjic je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 11.05.2017. godine u sali općine Konjic, sa početkom u 11 sati.
U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Novosti