jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - sanacija deponije "Sanska brda" u Sanskom Mostu

Objavjeno: 21.04.2017

Javna rasprava - sanacija deponije

 Investitor Općina Sanski Most dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o procjeni uticaja na okoliš za sanaciju deponije i izgradnju pratećih sadržaja "Sanska brda", općina Sanski Most  na okolinski prihvatljiv način sa specifičnim mjerama za smanjenje uticaja na okoliš, te zdravlje i sigurnost ljudi.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je konsultanska kuća IG Banja Luka.

U postupku uključivanja javnosti, svi doklumenti su prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Sva dostavljena dokumenta sa Prilozima se mogu pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat – soba 109.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općine Sanski Most, ul. Banjalučka br. 3, dana 6. 6. 2017. godine (utorak) sa početkom u 10.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta – IG Banja Luka).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2, 71.000 Sarajevo

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Prilog 1

Novosti