jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - Centar za reciklažu rabljenih guma – piroliza” ”ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla

Objavjeno: 01.06.2017

Javna rasprava - Centar za reciklažu rabljenih guma – piroliza”  ”ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla

 Investitor „ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 29.06. 2017. godine u sali hotela Lukavac, sa početkom u 12 sati.
U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo

Novosti