jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - odsumporavanje i denitrifikacija blokova 5,6 i 7 TE Kakanj

Objavjeno: 05.10.2017

Javna rasprava - odsumporavanje i denitrifikacija blokova 5,6 i 7 TE Kakanj

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike Općine Kakanj, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

  JAVNOJ RASPRAVI

o Studiji o procjeni uticaja na okoliš
za izgradnju postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju blokova 5,6 i 7
koju je dostavio na ocjenu investitor JP EPBiH, Podružnica Termoelektrana Kakanj


Javna rasprava će se održati u prostorijama TE Kakanj, dana 02. 11. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš i Plana rehabilitacije (predstavnik investitora JP EPBiH, Podružnica Termoelektrana Kakanj i konsultantske kuće – Energoinvest Sarajevo).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 108 (109) i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba podlink novosti/javne rasprave.

Studija o procjeniuticaja na okoliš

Novosti