jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Obavještenje - voditelji poslovnica

Objavjeno: 16.10.2017

Obavještenje - voditelji poslovnica

OBAVJEŠTENJE O ODRŽANOM STRUČNOM ISPITU ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE KAO I O REZULTATIMA II ISPITNOG ROKA

Sarajevo, 9.10.2017. godine.

U prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma održano je polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije, sa početkom u 17,00 sati. Cilj organizacije stručnog ispita je edukacija stručnog kadra za rad u putničkim agencijama na području Federacije Bosne i Hercegovine. Stručnom ispitu pristupilo je 32 kandidata pa je ispitna komisija ocijenila da je 31 kandidat zadovoljio i položio stručni ispit.

O načinu preuzimanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu kandidati će biti informisani telefonskim putem.

Jedan kandidat nije pokazao zadovoljavajuće znanje na stručnom ispitu i upućuje se na popravni ispit o čemu će biti naknadno obavješten.

Napomena:

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službene novine BiH“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11) Ministarstvo kao kontrolor koji obrađuje lične podatke certificiranih voditelja poslovnice putničke agencije ne može objaviti lične podatke (ime i prezime) kandidata koji su položili stručni ispit.

Ispitna Komisija

Novosti