jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - Roading d.o.o. Gračanica - asfaltna baza

Objavjeno: 24.10.2017

Javni uvid - Roading d.o.o. Gračanica - asfaltna baza

 Investitor ROADING d.o.o. Gračanica je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za asfaltnu bazu kapaciteta do 210t/h, općina Gračanica.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske dozvole, Sarajevo, Marka Marulića br 2/I soba br. 108/109
Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici ministarstva.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pismenoj formi pozivom na broj UPI 05 /2–23-11-157/17 na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
71000 Sarajevo,
Marka Marulića br 2

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole

Novosti