jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Izrada trećeg Pregleda stanja okoliša za Bosnu i Hercegovinu

Objavjeno: 25.10.2017

Izrada trećeg Pregleda stanja okoliša za Bosnu i Hercegovinu

Izrada trećeg Pregleda stanja okoliša za Bosnu i Hercegovinu

Na 21. zasjedanju UNECE Odbora za okolišnu politiku (UNECE CEP - United Nations Economic Commission for Europe – Committee on Environmental Policy), koji je održan u Ženevi u oktobru 2015. godine, donesena je odluka da se pristupi izradi trećeg Pregleda stanja okoliša za Bosnu i Hercegovinu (Environmental Performance Review – EPR III).

U skladu s tim, rad na trećem Pregledu stanja okoliša za Bosnu i Hercegovinu je započeo u februaru 2017. godine uspostavom međunarodnog tima stručnjaka i njihovim pripremnim aktivnostima. Međunarodni tim stručnjaka za izradu predmetnog dokumenta čine stručnjaci iz UNECE-a, Estonije, Italije, Švicarske, Portugala, Nizozemske, Francuske i Mađarske. Njihovom radu značajan i uspješan doprinos dao je i lokalni tim stručnjaka sastavljen od kompetentnih osoba iz državnih i entitetskih ministarstava i institucija, te Vlade Brčko distrikta.

Misija međunarodnih stručnjaka u Bosni i Hercegovini započela je krajem februara 2017. godine kad je održan zajednički sastanak članova međunarodnog tima stručnjaka sa dužnosnicima i stručnjacima iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i nadležnih ministarstava i institucija Federacije BiH, a potom i sa predstavnicima Republike Srpske. Nakon zajedničkih sastanaka, međunarodni stručnjaci zaduženi za pojedine oblasti imali su i pojedinačne susrete sa kompetentnim dužnosnicima i lokalnim stručnjacima iz oba entiteta i Vlade Brčko distrikta.

Na osnovu prikupljenih informacija, međunarodni tim stručnjaka je pripremio nacrt trećeg Pregleda stanja okoliša sa zaključcima i preporukama i isti, u septembru 2017. godine, dostavio relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini radi pribavljanja mišljenja, komentara i primjedbi.

Cilj Pregleda je da se sagleda napredak Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite i upravljanja okolišem u odnosu na prethodni pregled koji je proveden 2011. godine. Pored Uvodnog dijela, dokument obuhvata dvanaest tematskih poglavlja: 1) Zakonodavni, pravni i institucionalni okvir zaštite okoliša, 2) Mehanizmi za osiguranje provođenja i poštivanja propisa, 3) Ekonomski instrumenti i investicije u zelenu ekonomiju, 4) Monitoring, informiranje, učešće javnosti i edukacija u oblasti okoliša, 5) Provođenje međunarodnih sporazuma i obaveza, 6) Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama, 7) Zaštita zraka, 8) Upravljanje vodama, 9) Zaštita Jadranskog mora, 10) Upravljanje otpadom, 11) Biodiverzitet i zaštićena područja i 12) Šumarstvo i okoliš. Za svako poglavlje dati su zaključci i preporuke koje predstavljaju smjernice za dalje učinkovito unapređenje zaštite i upravljanja okolišem, bolje integriranje okolišne politike u politike drugih sektora i jačanje saradnje sa međunarodnom zajednicom.

Trenutno je u toku je završno usaglašavanje (od 24. do 27. oktobra 2017. godine) trećeg Pregleda stanja okoliša za BiH u UNECE u Ženevi, gdje uz moderiranje UNECE službi, delegacija Bosne i Hercegovine sa međunarodnim stručnjacima detaljno razmatra cjelokupni sadržaj dokumenta u cilju formuliranja usaglašenih preporuka za BiH za svako od poglavlja. Članovi delegacije Bosne i Hercegovine koji sudjeluju na sastanku su gosp. Senad Oprašić (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa), gosp. Mehmed Cero (Federalno ministarstvo okoliša i turizma), gosp. Ozren Laganin (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske) i gosp. Stanko Staničić (Vlada Brčko distrikta).

Novosti