jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

UN DAN -KONFERENCIJA

Objavjeno: 25.10.2017

UN DAN -KONFERENCIJA

www.fena.ba/article/977955/rjesavanje-problema-zagadjenosti-zraka-zahtijeva-visesektorski-pristup

SARAJEVO, 24. oktobra (FENA) - Stepen zagađenosti zraka u BiH viši je za oko četiri i po puta od granične vrijednosti koju je postavila Svjetska zdravstvena organizacija što negativno utječe na zdravlje ljudi ali i životinjskog i biljnog svijeta. Za rješenje tog problema potreban je višesektorski pristup i sudjelovanje kako nosilaca vlasti tako i stanovništva.

Poručeno je to s konferencije o kvaliteti zraka u kontekstu ciljeva održivog razvoja, koja je organizirana u okviru obilježavanja Dana Ujedinjenih nacija, a sudjelovali su predstavnici raznih nivoa vlasti u BiH i stručnjaci iz BiH i inozemstva.

Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Sezin Sinanoglu smatra da je za rješavanje tog problema najvažnije raditi na podizanju nivoa svijesti stanovništva i predstavnika svih nivoa vlasti te ističe da će UN sudjelovati sa njima na donošenju dodatnih propisa i zakona kao i njihovoj provedbi sve zarad poboljšanja kvalitete zraka u BiH.

- Nema jedan uzrok zagađenja zraka, niti jedno rješenje za smanjenje stepena zagađenosti. Višesektorski pristup potreban je za rješenje problema zagađenja zraka - naglasila je Sinanoglu u izjavi novinarima.

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo kaže da je u FBiH usvojen Zakon o zaštiti zraka sa odgovarajućim pravilnicima koji tačno definira obaveze kako vlasti tako i operatera, a radi se i na usklađivanju tih dokumenata s direktivama Evropske unije.

- Loša kvaliteta zraka utječe ne samo na zdravlje ljudi, nego uzrokuje štete i u poljoprivredi, šumarstvu... - upozorila je.

Smatra da je važno da svi nivoi vlasti u BiH rade skupa s međunarodnom zajednicom na rješavanju problema zagađenosti zraka jer bez toga nema ekonomskog razvoja.

Sličnog mišljenja je i resorna ministrica u RS Srebrenka Golić koja dodaje da problem zagađenosti zraka u BiH datira odavno, samo što se o tome nije mnogo govorilo. I ona ističe da je važno raditi na tome da zagađenje bude što manje, a zagađivači budu svedeni na najmanju moguću mjeru.

Šefica Evropskog centra za okoliš i zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Elizabet Paunović podsjetila je na podatak da u BiH prijevremeno umre oko tri hiljade ljudi godišnje zbog izloženosti zagađenom zraku, a dugotrajna izloženost štetnim česticama uzrokuje pojavu kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara, respiratornih bolesti.

Među mjerama za smanjenje zagađenja zraka preporučen je prelazak s fosilnih (ugalj i drva) na održive izvore energije (vjetar, sunce, gas), daljinsko grijanje, uvođenje legislative koja se odnosi na zabranu pušenja u javnim prostorima jer i to doprinosi zagađenju zraka.

Novosti