jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Konferencija, UN DAY „Clean Air for All“, 24.10.2017.godine, UN House Sarajevo

Objavjeno: 25.10.2017

Konferencija,  UN DAY „Clean Air for All“, 24.10.2017.godine, UN House Sarajevo

Poštovane kolege, dame i gospodo učesnici, te uvaženi organizatori i domaćini današnjeg sastanka,

Dozvolite mi da vas sve pozdravim u ime Federalnog ministarstva okoliša i turizma i u svoje lično ime i poželim sretan Dan UN.

Zadovoljstvo mi je da na današnji dan imamo konferenciju pod nazivom „Čist zrak za sve“.

Treba naglasiti da su UN usvojile 17 razvojnih ciljeva, koje trebamo skupa dostići do 2030, a 12 od tih 17 su direktno vezana za kvalitet zraka. To pokazuje važnost ove teme, koju treba gledati u širem kontekstu, kako bi se prepoznale opasnosti i šanse. Također, važno je da uspostavimo vezu između zagađenosti zraka, zdravlja građana, klimatskih promjena, biodiverziteta, ekonomskog razvoja, a sve u cilju da uspostavimo nove metodologije, kreiramo i unaprijedimo politike.

Problematika zraka je jedno od glavnih okolišnih, ali i socijalnih i ekonomskih pitanja. To je kompleksan problem koji predstavlja izazov za povezivanje intersektorskih politika.

Mi nemamo drugog izbora nego da udišemo zrak koji je oko nas. Čist zrak je neophodan za dobro zdravlje nasih gradjana. Zagadjenost zraka izaziva srčane bolesti i infarkte koji uzrokuju preranu smrt u 80% slučajeva, bolesti respiratornih organa, dijabetes, Alzhajmerovu bolest, deminenciju, neplodnost kod zena, losu koncentraciju kako kod djece, tako i kod odraslih sto utiče na slabije rezultate i vodi ka lošem kvalitetu života. Loše zdravlje građana povećava troškove u svim sektorima jer smanjuje produktivnost i efektivnost radnika, povecava koristenje bolovanja i iziskuje enormne iznose za liječenje.

Pored navedenih, loš kvalitet zraka uzrokuje štete u poljoprivredi, šumarstvu, pa čak i dovodi do gubitka posebih vrsta u ekosistemu.

Nažalost, do sada se ovim troškovima zdravlja, ekosistema i ekonomskim gubicima nije pridavala zaslužena pažnja prilikom kreiranja politika. Međutim, danas je svima nama jasno da o ovim izdacima i problemima moramo razmišljati prilikom donošenja politika, dajući im posebnu težinu.

BiH je jasno opredijeljena za evropski put, a dostizanje evropskih standarda je pun izazova. Najvažnije je da smo svjesni problema koje nosi loš kvalitet zraka, a svjesnost problema je prvi i najznačajniji korak za njegovo rješavanje.

Dozvolite mi da spomenem aktivnosti koje smo poduzeli u proteklom periodu.

Sa nivoa Federacije BiH donijeli smo Zakon o zaštiti zraka i pripadajuće pravilnike, definirajući obaveze nadležnih organa na polju zaštite kvaliteta zraka, odnosno Federacije, kantona, općina, kao i operatora.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma i njegov Federalni hidro-meteorološki zavod, zadužen je za monitoring kvaliteta zraka u Federaciji BiH.

Također, kroz sistem okolinskih dozvola, regulišemo rad zagađivača, a istovremeno radimo na uanpređenju istog, usaglašavajući odredbe propisa sa EU standardima iz te oblasti.

Uspostavljeni su i ekonomski instrumenti za finansiranje aktivnosti na polju unapređenja kvaliteta parametara okoliša, pa prema tome i zraka, kroz Fond za zaštiti okoliša.

Također, od posebne važnosti je spomenuti da značajna sredstva od prihoda TE Kakanj i TE Tuzla usmjeravaju se na te općine za zaštitu zraka i poboljšanje životnih uslova građana.

Problem zagađenosti zraka riješit će se identifikacijom uzroka prekomjerne zagađenosti zraka, definisanjem mjera kroz akcione planove kantona, kao i interventnih mjera, njihova implementacija i praćenje efektivnosti na terenu.

Da bi se kreirale politike i poduzele efektivne aktivnosti i zajednička akcija moramo znati uzroke zagađenja. Vlade tri kantona koji se najviše suočavaju sa lošom kvalitetom zraka (SK, TK i ZEDO kanton) su opredijeljene da na studiozan način pristupe izučavanju uzročnika zagadjenja.

Čist zrak se može osigurati jedino zajedničkim radom općinskih, gradskih, entitetskih vlada, državne vlade, nevladinih organizacija, privatnog sektora i međunarodne zajednice, gradeći snažniju vezu i partnerstvo. Moraju se potaknuti nove inovacije, jer razvoj ekonomije i energetskog sektora je moguć, a da ne ugrozimo ili žrtvujemo našu okolinu.

Ne smijemo zanemariti ni kontinuirani rad sa našim građanima, jer njihov glas je bitan, moramo ih saslušati, a i informisati o našem radu i poduzetim mjerama, kao i podstaći ih i na njihove akcije koje itekako mogu pomoći borbi za čistiji zrak (kao što su korištenje javnog prevoza, smanjenje korištenje vlastitih automobila, ušteda energije, korištenje obnovljivih i ekoloških čistih izvora energije, itd).

Mnogo je pitanja i izazova pred nama, a sigurna sam da će današnja konferencija potaknuti širu, multi-sektorsku diskusiju o problematici zraka, dati smjernice i vrijedne inpute za kreiranje novih akcionih planova i unapređenje postojećih politika.

Hvala !!!

Novosti