jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

JP Ceste Federacije BiH, Obilaznica Bihaća, dionica Jablanska ulica - čvor Mali lug - veza na M14

Objavjeno: 31.10.2017

JP Ceste Federacije BiH, Obilaznica Bihaća, dionica Jablanska ulica - čvor Mali lug - veza na M14

 

Investitor JP Ceste Federacije BiH je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za prijekat izgradnje Obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica – čvor Mali lug – veza na M-14 (Čavkići).

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske dozvole, Sarajevo, Marka Marulića br 2/I soba br. 108/109
Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici ministarstva.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pismenoj formi pozivom na broj UPI 05 /2–23-11-148/17 na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
71000 Sarajevo,
Marka Marulića br 2

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

Plan upravaljanja otpadom

 

 

Novosti