jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Poziv na internacionalni simpozij - Održiva budućnost poljoprivrede u Europskoj uniji

Objavjeno: 09.11.2017

Poziv na internacionalni simpozij - Održiva budućnost poljoprivrede u Europskoj uniji

Poziv na internacionalni simpozij

Održiva budućnost poljoprivrede u Europskoj uniji:

Osiguranje proizvodnje i očuvanja biološke raznolikosti

Thon Hotel,

Brisel 22.02.2018.

-Informacija od strane Konferencijskog tima Razmjene javnih politika (PPE- Public policy Exchange)

- Biodiverzitet, koji predstavlja jedinstvenu raznolikost života na našoj planeti koja podupire našu ekonomiju i dobrobiti, je u velikom padu u proteklom stoljeću, i već prelazi kako ekolozi nazivaju „planetarne granice“. Svjetski ekonomski forum je okarakterisao `smanjenje biološke raznolikosti i ekosistemski kolaps` kao jedan od 10 najvećih globalnih opasnosti u 2015. godini. Među uzročnicima ovakvih opasnosti, poljoprivreda je okarakterisana kao jedna od najznačajnijih, i pad biološke raznolikosti u poljoprivredi je obično vezan za neodrživo intenziviranje poljoprivrednih aktivnosti sa jedne strane, i napuštanje poljoprivrede sa druge strane.

Zajednička poljoprivredna politika (CAP – The Common Agricultural Policy) uključuje razne instrumente kako bi dala podršku biološkoj raznolikosti, uključujući implementaciju mjera ozelenjavanja kao neophodnu mjeru za poljoprivrednike na osnovu koje će moći dobivati dio svojih direktnih prihoda, i obvezivanje država članica da usmjere najmanje 30 % svojih budžetskih sredstava za programe usmjerene na ruralni razvoj za ekološki korisne mjere. Međutim, u okviru ovog srednjoročnog pregleda Strategije biološke raznolikosti, objavljene u 2015. godini, Europska Komisija je zaključila da strategija nije upotpunila očekivanja s obzirom na doprinos poljoprivrede u smislu održavanja i povećanja biološke raznolikosti. Prva verzija Pregleda provedbe aktivnosti u okolišu (EIR- the Environmental Implementation Review), objavljenog od strane Komisije u februaru 2017. godine gdje je istaknuto da tri četvrtine staništa ukazuju na procjenu nepovoljnog statusa očuvanosti, čemu je uzrok između ostalog i neodrživa poljoprivredna praksa.

U aprilu 2017. godine, prateći evaluaciju Direktive o pticama i staništima (Direktiva prirode), Komisija je objavila „Akcioni plan za prirodu, ljude i ekonomiju“, pojašnjavajući četiri prioritetne oblasti i 15 aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi biološke raznolikosti EU do 2020. godine. Prioriteti su: unaprijeđenje smjernica i znanja za osiguranje bolje usaglašenosti sa širim socio-ekonomskim ciljevima; jačanje političkog vlasništva i jačanje usklađenosti; jačanje ulaganja u Naturi 2000 i poboljšanje sinergije sa EU instrumentima finansiranja; poboljšanje komunikacije i opsega primjene, uključivanjem građana, sudionika i zajednica. Većina aktivnosti će biti u 2017. godini tako da Komisija može izvjestiti o napretku prije i poslije svoga mandata u 2019. godini.

Ovaj internacionalni simpozij će pružiti neograničene mogućnosti sudionicima za uključivanje u rasprave o biološkoj raznolikosti na nivou Europske unije i razmatrati će se budućnost održive poljoprivrede u Europi. Simpozij će također omogućiti učesnicima da pristupe, putem različitih metodoloških pristupa, analizi održive poljoprivrede i očuvanja biološke raznolikosti. Također biti će omogućen pregled nedavnih tehnoloških napredaka koji mogu poboljšati održivost. Ovaj događaj će također povezati predstavnike iz Europske unije i nacionalnih institucija, privatni sektor i civilno društvo da dijele svoje primjere najboljih praksi te da primjene širok spektar perspektiva.

Učesnici će:

• Diskutovati o posljednjim razvojima okvira EU politika vezanih za poljoprivredu i bološku raznolikost

• Evaluirati napredak ostvaren pri implementaciji Akcionog plana za prirodu, ljude i ekonomiju

• Analizirati primjenjive strategije za spriječavanje gubitka ekosistemskih usluga

• Učiti o važnosti ekonomije za očuvanje biološke raznolikosti

• Imati uvid u štetnim okolišnim praksama u poljoprivredi te kako ih spriječiti

• Diskutirati o različitim metodološkim pristupima o očuvanju divljih životinja u poljoprivredi

• Naučiti primjere praksi alternativnih sistema uzgoja

• Proširiti svoju mrežu i izgraditi konstruktivna partnerstva sa učesnicima zainteresiranim za usklađivanje poljoprivredne proizvodnje i očuvanje biološke raznolikosti.

Ponuda za 20 % nižu cijenu rane registracije vrijedi do 12.01.2018. Za više informacija, možete posjetiti oficijelnu stranicu simpozija.

Novosti