jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - Ekva Vareš d.o.o. Vareš, Pajtov Han

Objavjeno: 22.11.2017

Javni uvid - Ekva Vareš d.o.o. Vareš, Pajtov Han

Investitor Ekva Vareš d.o.o. Vareš, Pajtov Han, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Projekat izgradnja mHE Kula na rijeci Stavnja, instalisane snage 3,370 MW na lokaciji općine Vareš.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – je investitor Ekva Vareš d.o.o. Vareš u suradnji sa EXTREM- inženjering d.o.o. Sarajevo.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora Ekva Vareš d.o.o. Vareš, Pajtov Han -Vareš, - Projekat izgradnja mHE Kula na rijeci Stavnja, instalisane snage 3,370 MW je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat – soba 108.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole - je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2, 71.000 Sarajevo

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole
 

Novosti