jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - izgradnja Obilaznice Goražda

Objavjeno: 25.12.2017

Javna rasprava - izgradnja Obilaznice Goražda

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Goražde, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš, Plana upravljanja okolišem i Plana upravljanja otpadom u postupku izdavanja okolišne dozvole
investitoru – JP Ceste Federacije BiH za izgradnju Obilaznice Goražda


Javna rasprava će se održati u sali općinskog Vijeća u zgradi općine Goražde, ul. Maršala Tita br. 2, dana 24. 01. 2018. godine (srijeda) sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš, Plana upravljanja okolišem i Plana upravljanja otpadom (predstavnik konsultanta – SENDO d.o.o. Sarajevo i investitor).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 108/109 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba podlink novosti/javne rasprave.

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Plan upravljanja okolišem

Plan upravljanja otpadom

 

 

Novosti