jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - za BINGO d.o.o. TUZLA, – Pogon koka nosilja kapaciteta 186. 000 mjesta na lokalitet

Objavjeno: 19.02.2018

Javna rasprava - za BINGO d.o.o. TUZLA, – Pogon koka nosilja kapaciteta 186. 000 mjesta na lokalitet

 Investitor Bingo d.o.o Tuzla, Bosanska poljana bb, 75.000 Tuzla dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o utjecaja na okoliš za - Farma koka nosilja kapaciteta 186.000 mjesta na lokalitetu Kovači, općina Živinice.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je Rudarski institut d.d. Tuzla.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora Bingo d.o.o. Tuzla, - Farma koka nosilja kapaciteta na lokalitetu Kovači općina Živinice, je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat– soba 108.

Javna rasprava će se održati u prostoru - Objekti farme na lokaciji Ciljuge bb, MZ Kovači, dana 13.03. 2018. godine sa početkom u 12.00 sati.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2, 71.000 Sarajevo

Studija o utjecaju na okoliš - FARMA KOKA NOSILJA

Novosti