jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Informacija

Objavjeno: 22.02.2018

Informacija

S obzirom na to da su se u javnosti pojavila različita tumačenja odredaba Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine FBiH”, broj: 32/09), u nastavku ZUD, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao tijelo nadležno za njegovo provođenje, nakon zaprimljenog velikog broja upita, želi dati, svim zainteresovanim stranama, sljedeća pojašnjenja:

Gore navedeni Zakon, kao lex specialis, prepoznaje tri moguća oblika registracije za pružanje usluga u oblasti ugostiteljstva:

a. Pravno lice (d.o.o. i d.d.), registrovana kod nadležnog Suda u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH

b. Fizičko lice – obrtnik s mogućnošću iznajmljivanja više nekretnina registrovan u skladu sa Zakonom o obrtu FBiH (podložan fiskalizaciji)

c. Fizičko lice – iznajmljivač; isključivo vlasnik nekretnine koju izdaje (fizičko lice registrovano u skladu sa ZUD, koje nije obrtnik, ne vrši djelatnost i ne podliježe fiskalizaciji, te prijavljuje porez na prihod kao fizičko lice, uz potrebu evidentiranja gostiju kod Ureda za strance BiH i nadležne turističke zajednice u skladu sa ZUD).

Odredbama članova 41-49 ZUD i podzakonskih akata (Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj:32/10), i seoskom domaćinstvu (broj: 35/10), propisuju se elementi za kategorizaciju objekata koji se koriste za kratkoročni najam (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor), te definiraju zajedničke i podijeljene nadležnosti između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi), gdje je Ministarstvo nadležno za utvrđivanje kategorije ugostiteljskih objekata sa četiri i više zvjezdica, a jedinice lokalne samouprave za niže kategorije. Zainteresirani ugostitelji i osobe koje se namjeravaju baviti ovom djelatnošću mogu na zvaničnoj internet stranici FMOT http://www.fmoit.gov.ba/ pronaći sve potrebne informacije o načinima prijave i kategorizacije svojih objekata (uključujući i obrasce za prijavu, elemente za kategorizaciju i slično). Budući da se pozivaju na isto zakonsko uporište, jedinice lokalne samouprave, koje se još uvijek nisu uskladile sa važećim zakonom, mogu analogno primijeniti ponuđene urneke za rješavanje ove problematike u svojoj nadležnosti, a ovo ministarstvo im se stavlja na raspolaganje za više informacija i nudi svoju stručnu pomoć u rješavanju ovih pitanja.

Također, važeći ZUD je definirao i nadležnost kantona za vođenje postupaka kategorizacije hotela, motela i hostela sa dvije i tri zvjezdice. Neki kantoni se još uvijek nisu uskladili sa zakonom, tj. nisu donijeli zakone iz ove oblasti, tako da, trenutno, u nekim kantonima nije moguće kategorizirati ovakve ugostiteljske objekte. Zbog ovog propusta ugostitelji su često u prilici da im se nameću obaveze i/ili različita tumačenja obaveza, bez adekvatnih pojašnjenja oko načina ulaska u legalne pravne okvire. S druge strane, određeni kantoni poput ZDK su se odlučili na analognu primjenu federalnog zakona, te uspješno vrše registraciju navedenih ugostiteljskih objekata na svojoj teritoriji, a obzirom na novonastalu situaciju predlažemo svim kantonima provođenje ovog modela, do donošenja odgovarajućeg kantonalnog propisa.

U vezi s nastalom situacijom u Kantonu Sarajevo, važno je reći da ovaj kanton nije donio Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, niti analogno primjenjuje federalni zakon, a, prema informacijama sa terena, neke jedinice lokalne samouprave, u ovom kantonu, ne informiraju zainteresirane stranke o mogućnosti registracije njihovog poslovanja kao fizičkog lica - iznajmljivača, što je posebno dobilo na intenzitetu nakon dopisa Turističke zajednice KS kompaniji Booking.com. Obzirom da registrovanje obrta ili privrednog društva izaziva značajno veće troškove, značajan dio ugostitelja je doveden u beznadežan položaj. Iako cijenimo i pozdravljamo napore Turističke zajednice KS na smanjenju crnog tržišta i ukupnog podizanja standarda kvaliteta pružanja ugostiteljskih usluga, kako u Kantonu Sarajevo, tako i u cijeloj Federaciji BiH, smatramo da je neophodno, prije ovakvih jednostranih poteza provesti širu koordinaciju sa nadležnim institucijama, te osigurati mogućnost usklađivanja, sa pozitivnim zakonskim propisima, onih ugostitelja koji žele poslovati legalno. Iz gore navedenog očigledno je da to u ovom trenutku nije moguće uraditi, posebno ne u datom roku od 10 dana. U vezi s tim, ovo ministarstvo poziva Turističku zajednicu KS da prolongira rok kod kompanije Booking.com, a općine i Kanton Sarajevo da izvrše adekvatne pripreme i oforme komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata u skladu s važećim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, te na ovaj način stvore preduvjete da svi zainteresirani ugostitelji imaju priliku da provedu odgovarajuće procedure registracije, ne trpeći finansijsku štetu.

Držimo važnim napomenuti da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u saradnji sa IFC, članicom Grupacije Svjetske banke, pripremilo nacrt novog Zakona o ugostiteljstvu, a Vlada FBiH ga uputila u parlamentarnu proceduru u oktobru prošle godine. Novi zakon će detaljnije regulirati kratkoročni najam i približiti ovu djelatnost modernim svjetskim trendovima u ovoj oblasti, a ovim putem Federalno ministarstvo okoliša i turizma poziva sve nadležne institucije da daju svoj doprinos njegovom što bržem usvajanju u cilju unapređenja ugostiteljstva i turizma FBiH u cjelini.

Molimo da za sve dodatne informacije vezane za kategorizaciju pogledate našu web stranicu: www.fmoit.gov.ba

Novosti