jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

U Ženevi se održava 11. sastanak zemalja potpisnica konvencije o pristupu informacijama

Objavjeno: 02.03.2018

U Ženevi se održava 11. sastanak zemalja potpisnica konvencije o pristupu informacijama

U Ženevi se 27. i 28. 02. 2018. godine održava 11. sastanak zemalja potpisnica Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuska Konvencija) – Radna grupa za pristup pravosuđu.

Ovaj sastanak ima za cilj pružiti platformu za razmjenu informacija o ključnim aktivnostima u vezi sa zakonodavstvom, politikom i sudskom praksom u vezi s provođenjem trećeg stuba Konvencije i moguće mjere za uklanjanje prepreka koje ometaju njenu primjenu i implementaciju. Na taj način želi se doprinijeti ostvarivanju cilja - jačanje vladavine zakona na nanacionalnom i međunarodnom nivou, osiguranje jednakog pristupa pravdi za sve i osiguranje javnog pristupa informacijama i zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda.

Tematska sjednica sastanka će biti usmjerena na jačanje efikasnog pristupa pravosuđu i pravu na informaciju o okolišu. Identificiraće se dobre prakse, prepreke, izazovi, animirati inovativni pristup, definisati prioritetne akcije i potreba za daljim jačanjem efikasnog pristupa pravdi.

Na 11. sjednici će se razgovarati o novim događanjima vezanim za provedbu trećeg stuba Konvencije na općem nivou. Učesnici će ispitati alate za jačanje efikasnog pristupa pravosuđu, uključujući e-pravdu i inicijative za izgradnju kapaciteta.

Jedan od ključnih zaključaka ovog sastanka biće dogovor o prioritetima rada za period od 2018. do 2021. godine.

Više informacija i važna dokumenta:

 www.unece.org/index.php

Novosti