jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - ENERGY SOLUTION d.o.o. Lukavac, ul. Termoelektrane bb, 75 300 Lukavac

Objavjeno: 05.03.2018

Javna rasprava - ENERGY SOLUTION d.o.o. Lukavac, ul. Termoelektrane bb,  75 300 Lukavac

 Investitor ENERGY SOLUTION d.o.o. Lukavac, ul. Termoelektrane bb, 75 300 Lukavac, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za – Centar za reciklažu rabljene gume - piroliza - na lokaciji industrijske zone u Lukavcu

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole / Studije utjecaja na okoliš je konsultanska kuća ENOVA d.o.o. Sarajevo.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora ENERGY SOLUTION d.o.o Lukavac - Centar za reciklažu rabljene gume - piroliza na lokaciji industrijske zone u Lukavcu je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat– soba 108.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Javna rasprava će se održati 29.03.2018.godine, u Prostorijama hotela Lukavac, Trg slobode bb, sa početkom u 12.00 sati.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2
71000 Sarajevo

Studija o uticaju na okoliš

Novosti