jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - asfaltna baza BalageM d.o.o. Gradačac

Objavjeno: 05.03.2018

Javni uvid  - asfaltna baza BalageM d.o.o. Gradačac

 Investitor BalageM d.o.o. Gradačac je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za asfaltnu bazu.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske dozvole, Sarajevo, Marka Marulića br 2/I soba br. 108.


Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici ministarstva.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pismenoj formi na adresu:


Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
71000 Sarajevo,
Marka Marulića br 2

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole

Plan upravljanja otpadom

Novosti