jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, delekovod Kiseljak - Fojnica

Objavjeno: 13.03.2018

Javna rasprava - JP Elektroprenos  - Elektroprijenos BiH, delekovod Kiseljak - Fojnica

Investitor JP Elektroprenos - Elektroprijenos  BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za izgradnju dalekovoda Kiseljak - Fojnica.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je – IG Banja Luka.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora JP Elektrodistribucija BiH je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.

Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Marka Marulića br 2, prvi sprat– soba 108.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Studiju o procjeni utjecaja na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Mjesto i datum održavanja javnih rasprava biće naknadno objavljen.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2 41
71000 Sarajevo

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Plan upravljanja otpadom

Novosti