jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - „Rudar“ d.o.o Tuzla - Rudnik magnezita jama Miljevica na lokalitetu općine Kladanj

Objavjeno: 16.03.2018

Javna rasprava - „Rudar“ d.o.o Tuzla  - Rudnik magnezita jama Miljevica na lokalitetu općine Kladanj

 „Rudar“ d.o.o. Tuzla, Mitra Trifunovića Uče br. 9, 75 000 Tuzla, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole /Studiju o uticaju na okoliš za Rudnik maqnezita jama Miljevica na lokalitetu općine Kladanj.

Obrađivač Zahtjeva/Studije za izdavanje okolišne dozvole - je INZIO d.o.o. Tuzla.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za privredno društvo „Rudar“ d.o.o. Tuzla je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat - soba 108.

Javna rasprava za analizu i ocjenu Studije utjecaja na okoliš će se održati 05.04.2018 godine u 12,00 sati u prostorijama na lokaciji Rudnika Miljevica.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2 41
71000 Sarajevo

Studija o uticaju na okoliš

Novosti