jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Postignut dogovor između Fed. minist. okoliša i turizma i Fed. minist. energije, rud. i ind.

Objavjeno: 27.03.2018

Postignut dogovor između Fed. minist. okoliša i turizma i Fed. minist. energije, rud. i ind.

Postignut dogovor između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Na inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Sarajevu je dana 27.03.2018. godine održan sastanak u prostorijama u Federalnog ministarstva okoliša i turizma, u vezi daljih aktivnosti na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sastanku su ispred Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prisustvovali: ministar Nermin Džindić, Stipo Buljan, Hazim Hrvatović, Begajeta Habola, Amir Halilčević, a ispred Federalnog ministarstva okoliša i turizma ministrica Edita Đapo, Stjepan Matić, Mehmed Cero, Suada Numić, Rasim Tiro, Mirjana Kovač, Crnovršanin Selma.

Na sastanku je dogovoreno da Federalno ministarstvo okoliša i turizma imenuje stručnu komisiju koja će pristupiti izradi Projektnog zadatka za izradu Strateške studije o procjeni uticaja na okoliš u vezi nastavka istraživanja nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stručnu komisiju za izradu Projektnog zadatka će činiti osim zaposlenika Federalnog ministarstva okoliša i turizma i zaposlenici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalnog ministarstva, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i vanjski eksperti.

Stručna komisija će izraditi Projektni zadatak na osnovu kojeg će Vlada usvojiti sadržaj Strateške studije o procjeni uticaja na okoliš za istraživanja i eksploataciju nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na temelju izrađenog Projektnog zadatka uraditi će se Strateška procjena uticaja na okoliš.

Novosti

Priložene fotografije