jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava -JP AUTOCESTE FBIH - koridor VC dionica Konjic (petlja Ovčari) - Mostar Sjever

Objavjeno: 05.04.2018

Javna rasprava -JP AUTOCESTE FBIH - koridor VC dionica Konjic (petlja Ovčari)  - Mostar Sjever

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61 i 62 Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Konjic, Jablanica i Grada Mostara, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u


JAVNOJ RASPRAVI

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za
za investitora – JP Autoceste Federacije BiH za izgradnju na Koridoru Vc –
dionica Konjic (petlja Ovčari) – Mostar Sjever.


Javna rasprava će se održati 23.04.2018. godine (ponedjeljak) u sali Općinskog Vijeća Konjic sa početkom u 11.00 sati.

Javna rasprava će se održati 30.04.2018. godine (ponedjeljak) u sali Gradske vijećnice Mostar u Mostaru sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta – Zagrebinspekt d.o.o. Mostar).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 108 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba podlink novosti/javne rasprave.

 

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Službene novine 100/17

Novosti