jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla

Objavjeno: 11.04.2018

Javna rasprava - JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Kladanj i naselja koja gravitiraju području planirane rekonstrukcije i dogradnje postojećeg postrojenja za tretman pitke vode “Stupari” u općini Kladanj, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u:


JAVNOJ RASPRAVI

o Studiji o procjeni uticaja na okoliš investitora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg postrojenja za tretman pitke vode “Stupari” u općini Kladanj ,

oja će se održati u Kladnju, u sali Općinskog vijeća Kladanj – zgrada Policijske stanice III sprat, 27.04.2018. godine u 10:00 sati


Studija je izrađena na osnovu do sada izrađene projektne dokumentacije, ranijih ispitivanja i istraživanja, te na osnovu zakonske regulative iz oblasti zaštite okoliša. Projekat se radi u sklopu Projekta „Vodovod i kanalizacija u Bosni i Hercegovini II“ – Komponenta Tuzla. Navedeni projekat će biti finansiran putem razvojnog kredita KfW-a, te SECO i KfW granta.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta – Rudarski institut Tuzla).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 108 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba podlink novosti/javne rasprave.

Uvod i sadržaj

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Plan upravljanja otpadom

Novosti