jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, delekovod Kiseljak - Fojnica

Objavjeno: 24.04.2018

Javna rasprava - JP Elektroprenos  - Elektroprijenos BiH, delekovod Kiseljak - Fojnica

 
Investitor JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za izgradnju 110 kV dalekovoda TS Kiseljak - TS Fojnica.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je konsultantska kuća  IG d.o.o.Banja Luka.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora JP Elektrodistribucija BiH je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.

Javna rasprava koja će se održati dana 14. 05. 2018. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Kiseljak, sa početkom u 10.00 sati i istog dana u općini Fojnica sa početkom u 14.00 sati.

Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Marka Marulića br 2, prvi sprat– soba 108.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Studiju o procjeni utjecaja na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Javni uvid je objavljen prvi put 13.3. 2018. gosinwe na ovom  linku


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2 41
71000 Sarajevo

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Plan upravljanja otpadom

Novosti