jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - JU Autoceste FBiH, brza cesta Sarajevo - Goražde

Objavjeno: 09.05.2018

Javna rasprava - JU Autoceste FBiH, brza cesta Sarajevo - Goražde

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općina Pale-Prača i Grada Goražde, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš i Plana upravljanja okolišem u postupku izdavanja okolišne dozvole investitoru – JP Autoceste Federacije BiH za izgradnju brze ceste Sarajevo – Goražde, dionica Sarajevo – Vardište u ukupnoj dužini 13,78 km što uključuje izgradnju tunela Hranjen dužine cca 5500 m


Javna rasprava će se održati u sali gradskog Vijeća Goražde, ul. Maršala Tita br. 2, dana 01. 06. 2018. godine (petak)

sa početkom u 10.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš, Plana upravljanja otpadom (predstavnik konsultanta – CETEOR Sarajevo, IPSA institut i investitor).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 108/109 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba podlink novosti/javne rasprave.

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Plan upravljanja otpadom

 

Novosti