jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

U BOSNI I HERCEGOVINI ĆEMO UNAPRIJEDITI SISTEM UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

Objavjeno: 20.07.2018

U BOSNI I HERCEGOVINI ĆEMO UNAPRIJEDITI SISTEM UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

U BOSNI I HERCEGOVINI ĆEMO UNAPRIJEDITI SISTEM UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

Federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo održala je radni sastanak sa predstavnicima ovlaštenih operatera sistema EKOPAK i EKOŽIVOT na kojem se razgovaralo o unapređenju sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. „Naš cilj je da u Bosni i Hercegovini unapređenjem sistema upravljanja ambalažnim otpadom osiguramo očuvanje prirodnih resursa i zaštitu okoliša te razvoj savremenih ekološki prihvatljivih tehnologija proizvodnje ambalaže“, kazala je ministrica Đapo.

Ovom prilikom razmatrani su i usaglašeni sadržaji uredbi koji reguliraju ovu oblast. Ministrica Đapo pojasnila je „donošenje navedenih uredbi ima za cilj da se, u skladu sa direktivama i praksom Evropske unije, utvrde jasni i precizni kriteriji obračuna i načina plaćanja naknada, definisanje načina raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni, električni i elektronski otpad te izvještavanje o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda, način i rokovi izvještavanja“. Uredbama će također biti utvrđeni obveznici plaćanja naknada, kriteriji za obračun i visine naknada.

Neophodno je vođenje evidencija i izvještavanje jer je to jedini način provjere i kontrole stvarnog stanja otpada s obzirom da se trenutno na tržište FBIH plasiraju hiljade tona ambalaže nepoznatog porijekla.

Najveći problem je nepostojanje nadležne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji institucija koja bi vršila monitoring stanja u oblasti upravljanja otpadom. Izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji je usvojen krajem 2017. godine predviđeno je uvođenje Informacionog sistema upravljanja otpadom sa podacima o svim vrstama otpada, infrastrukturi i subjektima koji će se dati na upravljanje Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, čime će ovaj problem biti djelimično riješen.

Novosti

Priložene fotografije