jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - AMZ - proizvodnja toplote i električne energije i komprimiranog zraka

Objavjeno: 28.08.2018

Javna rasprava - AMZ - proizvodnja toplote i električne energije i  komprimiranog zraka

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike Grada Zenica i sve ostale zainteresirane subjekte i cjelokupnu javnost na


JAVNU RASPRAVU

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš
u postupku izdavanja okolišne dozvole za
za izgradnju postrojenja za proizvodnju toplote i električne energije i
komprimiranog zraka u Zenici


Javna rasprava koja će se održati dana 24. 09. 2018. godine (ponedjeljak) u Zenici, prostorije Gradske uprave, Velika sala Grada Zenica, Trg BiH 6, sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – Zagrebinspekt Mostar i investitor – ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 108 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba podlink novosti/javne rasprave.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Studiju o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2
71000 Sarajevo

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Plan upravljanja otpadom

Novosti