jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - SPUO - GP PUŠINA d.o.o. Ravno

Objavjeno: 11.09.2018

Javni uvid - SPUO - GP PUŠINA d.o.o. Ravno

 Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na lokalitetu „Srnjak” u općini Ravno, investitora „GP PUŠINA” d.o.o.Ravno.

Investitor „GP PUŠINA” d.o.o.Ravno je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 10. 09. 2018. godine u prostorijama općine Ravno sa poćetkom u 12 sati.

U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo

 

Studija o procjeni uticaja na okoliš

Novosti