jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - KJKP Vodovod i kanalizacija - prečistač BUTILA

Objavjeno: 05.11.2018

Javni uvid - KJKP Vodovod i kanalizacija - prečistač BUTILA

Javni uvid - Zahtjeva u postupku izdavanja okolišne dozvole - KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, Deponija SMILJEVIĆI.

Idana 18.1.2017. godine zaprimljen je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo za postrojenja prečistača otpadnih voda Butila, općina Novi Grad, Sarajevo. Prethodna okolinska dozvola izdata je pod brojem: UP-I 05/2-23-251/08 dana 23.01.2012. godine. S obzirom da zahtjev nije bio urađen u skladu sa čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/09), zatraženo je dopisom od 24.01.2017. godine dostavljanje novog zahtjeva. Dana 14.8.2017. godine KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo je dostavilo dopunu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole i Rješenje o vodnoj dozvoli od 11.07.2017. godine.


U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Marka Marulića 2

71000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole - naslovnica

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole - tekst

Plan upravljanja otpadom

MONITORING I MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA NA PPOV BUTILA

Novosti