jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - izgradnjaceste M17.3. Buna - Neum, sekcija Neum-Stolac - JP Direkcija za ceste FBiH

Objavjeno: 21.12.2009

Javna rasprava - izgradnjaceste M17.3. Buna - Neum, sekcija Neum-Stolac - JP Direkcija za ceste FBiH

Federalno ministarstvo okoli¹a i turizma u saradnji sa poduzeæem Javno preduzeæe Direkcija cesta Federacije BiH Sarajevo, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije i stanovnike  opæine Stolac, opæine Neum, stanovnike naselja koje gravitiraju podruèju namjeravane izgradnje ceste M17.3 Buna-Neum, sekcije Neum-Stolac, da uzmu uèe¹æe u

JAVNIM  RASPRAVAMA

o Studiji o procjeni utjecaja na okoli¹

 

u postupku  izdavanja okolinske dozvole za namjeravanu izgradnju ceste M17.3 Buna-Neum, sekcije Neum-Stolac, investitora  JP Direkcija cesta Federacije BiH Sarajevo koja æe se odr¾ati  u Hotelu Adria u Neumu 12.01.2010 u 14.00 sati i sali restorana Sanpjero u Stocu 13.01.2010 u 12.00 sati.

Dnevni red:

1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoli¹a i turizma).

2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na na okoli¹ (predstavnik konsultanta i investitora).

3. Pitanja, diskusija, odgovori i obja¹njenja.

 

Kompletna Studija o procjeni utjecaja na okoli¹ sa prilozima za izdavanje okolinske dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoli¹a i turizma - Sektor za okolinske dozvole, ul. Titova 9A/IV Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okoli¹ne dozvole/javne rasprave.

STUDIJA UTICAJA NA OKOLIS. tekstualni dio.pdf

fmoit.gov.ba

Novosti