jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

MEĐUNARODNI FOTO KONKURS NA TEMU „SLIV RIJEKE SAVE – PRIRODA ZA VODE“

Objavjeno: 24.04.2018

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save je, u okviru obilježavanja Dana rijeke Save 2018. godine, objavila foto konkurs na temu „SLIV RIJEKE SAVE – PRIRODA ZA VODE“, kako bi se na što živopisniji način prikazala bogatstva prirode, voda, biološka raznolikost i životi ljudi u slivu Save. Cilj konkursa je, da se preko fotografija Save, jezera u slivu i...

Opširnije

Svjetski dan planete Zemlje / Earth Day

Objavjeno: 23.04.2018

Svjetski dan planete Zemlje / Earth Day
Svjetski dan planete Zemlje / Earth Day 22. april/travanj „Zaustavimo plastični otpad“ Svjetski dan planete Zemlje obilježava se 22. aprila/travnja prema odluci donesenoj na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru, od tada se Svjetski dan planete Zemlje obilježava u više od 150 zemalja. U ovoj godini Svjetski dan...

Opširnije

Objava Javnog poziva za prijavu kandidata - stručni ispit za voditelje poslovnice

Objavjeno: 16.04.2018

 Na osnovu odredaba Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice putničke agencije („Službene novine Federacije BiH“; broj: 30/10), Rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije („Službene novine Federacije BiH“; br. 81/15, 57/17 i 30/18), i Rješenja o utvrđivanju visine iznosa...

Opširnije

Objava Javnog poziva za prijavu kandidata - stručni ispit za turističke vodiče

Objavjeno: 13.04.2018

Objava Javnog poziva za prijavu kandidata - stručni ispit za turističke vodiče
Na temelju članka 10. i 11. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče ( „Službene novine Federacije BiH“,br:30/10 , 93/15) , Rješenja o imenovanju komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča , Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i Rješenje o...

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge održavanja i zaštite server sobe za 2018.godinu

Objavjeno: 28.03.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge održavanja i zaštite server sobe za 2018.godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - zaštita server sobe 2018_.pdf

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva za 2018.godinu

Objavjeno: 28.03.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva za 2018.godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Gorivo 2018_.pdf

Opširnije

Postignut dogovor između Fed. minist. okoliša i turizma i Fed. minist. energije, rud. i ind.

Objavjeno: 27.03.2018

Postignut dogovor između Fed. minist. okoliša i turizma i Fed. minist. energije, rud. i ind.
Postignut dogovor između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Na inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Sarajevu je dana 27.03.2018. godine održan sastanak u prostorijama u Federalnog ministarstva okoliša i turizma, u vezi daljih aktivnosti na realizaciji Projekta...

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka računarske opreme za 2018.godinu

Objavjeno: 26.03.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka računarske opreme za 2018.godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - računarska oprema.pdf

Opširnije

SAT ZA PLANET ZEMLJU - Sat za spas močvara u BIH

Objavjeno: 23.03.2018

SAT ZA PLANET ZEMLJU  -   Sat za spas močvara u BIH
PRIOPĆENJE/SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 23. marta/ožujka 2018. SAT ZA PLANET ZEMLJU Sat za spas močvara u BIH Earth Hour se obilježava 24. ožujka/marta gašenjem svjetla u 20:30 sati a u BiH, WWF poziva na suradnju za revitalizaciju međunarodno zaštićenih močvarnih staništa i ističe da je prihod od samo nekoliko...

Opširnije

Objava Ugovora za usluge pranja vozila i vulkanizacija guma za 2018.godinu

Objavjeno: 22.03.2018

Objava Ugovora za usluge pranja vozila i vulkanizacija guma za 2018.godinu
Ugovor za pranje vozila.pdf

Opširnije

Novosti