jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kolektivno osiguranje

Objavjeno: 26.09.2017

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kolektivno osiguranje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kolektivno osiguranje.pdf

Opširnije

14. septembra 2017. donesena Budvanska deklaracija o ekološkoj demokratiji

Objavjeno: 18.09.2017

14. septembra 2017. donesena Budvanska deklaracija o ekološkoj demokratiji
Šesti sastanak Strana ugovornica Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima vezanim za okoliš (Arhuska konvencija), treći sastanak strana ugovornica Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (PRTR Protokol) i njihov zajednički segment na visokom nivou, koje je...

Opširnije

Objava Javnog poziva - voditelji poslovnica

Objavjeno: 31.07.2017

Objava Javnog poziva - voditelji poslovnica
JAVNI POZIV za VP 2017 1.rtf PRIJAVNI OBRAZAC ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE.doc  

Opširnije

Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o GVE zagađ. mat. iz postrojenja za sagorijevanje

Objavjeno: 21.07.2017

Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o GVE zagađ. mat. iz postrojenja za sagorijevanje
 Federalno ministarstvo okoliša i turizma upućuje javni P O Z I V svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos u razmatranju Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija iz postrojenja za sagorijevanje Sve eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije u vezi navedenog nacrta propisa...

Opširnije

Priopćenje za javnost iz sekretarijata konvencije o biološkoj raznolikosti

Objavjeno: 03.07.2017

Priopćenje za javnost iz sekretarijata konvencije o biološkoj raznolikosti
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST IZ SEKRETARIJATA KONVENCIJE O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI „Poljoprivredna praksa se mora promijeniti u svrhe zaštite ugroženih vrsta i staništa“ ZURICH, 27. juni/lipanj 2017. - Održiva poljoprivredna praksa mora biti široko rasprostranjena kako bi se zaustavio alarmantan gubitak biološke raznolikosti i...

Opširnije

Objava Ugovora za nabavku ljetnih guma za 2017.godinu

Objavjeno: 07.06.2017

Objava Ugovora za nabavku ljetnih guma za 2017.godinu
Ugovor za nabavku ljetnih guma za 2017_godinu.pdf

Opširnije

Objava Javnog poziva za prijem volontera

Objavjeno: 29.05.2017

Objava Javnog poziva za prijem volontera
JP.doc

Opširnije

Objava Javnog poziva - certificiranje pravnih i fizičkih lica

Objavjeno: 17.05.2017

Objava Javnog poziva - certificiranje pravnih i fizičkih lica
U skladu sa članom 70. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 35/05) i Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03 i 38/09), federalna ministrica okoliša i turizma objavljuje: JAVNI POZIV 1. Pozivaju se pravna lica koja ispunjavaju...

Opširnije

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje automobila

Objavjeno: 15.05.2017

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje automobila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje vozila.pdf

Opširnije

Objava Odluke o pokretanju postupka nabavke - neprioritetne usluge Aneks II dio B

Objavjeno: 08.05.2017

Objava Odluke o pokretanju postupka nabavke - neprioritetne usluge Aneks II dio B
Odluka o pokretanju postupka Aneks II dio B - neprioritetne usluge.pdf

Opširnije

Novosti