jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - Ekva Vareš d.o.o. Vareš, Pajtov Han

Objavjeno: 22.11.2017

Investitor Ekva Vareš d.o.o. Vareš, Pajtov Han, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Projekat izgradnja mHE Kula na rijeci Stavnja, instalisane snage 3,370 MW na lokaciji općine Vareš. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – je investitor Ekva Vareš d.o.o. Vareš u...

Opširnije

Javna rasprava - sanacija deponije komunalnog otpada općine Tešanj

Objavjeno: 13.11.2017

Investitor JP “Rad” d.d Tešanj je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada “Bukva” općine Tešanj i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o...

Opširnije

Javna rasprava - Zada Pharmaceuticals, Donji Bistarac, LUKAVAC

Objavjeno: 07.11.2017

 Investitor Zada Pharmaceuticals, Donji Bistarac bb, 75 300 LUKAVAC, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma – Studiju o uticaja na okoliš za – Pogon za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda na lokaciji općine Lukavac. Obrađivač Studije utjecaja na okoliš je konsultanska firma Inzio d.o.o. Tuzla. U postupku uključivanja...

Opširnije

Javna rasprava - sanacija deponije DUSINE općina Orašje

Objavjeno: 07.11.2017

Javna rasprava za OPĆINA ORAŠJE- projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada “Dusine” općine Orašje i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja. Investitor općina Orašje je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat Sanacija postojeće...

Opširnije

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Obilaznica Donji Vakuf

Objavjeno: 31.10.2017

Investitor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat izgradnje Obilaznice Donji Vakuf ukupne dužine oko l=3,5 km.   U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog...

Opširnije

JP Ceste Federacije BiH,Obilaznice Bihaća, dionica Izačić – Petlja Kamenica

Objavjeno: 31.10.2017

Investitor JP Ceste Federacije BiH je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za prijekat izgradnje Obilaznice Bihaća, dionica Izačić – Petlja Kamenica. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva...

Opširnije

JP Ceste Federacije BiH, Obilaznica Bihaća, dionica Jablanska ulica - čvor Mali lug - veza na M14

Objavjeno: 31.10.2017

  Investitor JP Ceste Federacije BiH je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za prijekat izgradnje Obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica – čvor Mali lug – veza na M-14 (Čavkići). U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može...

Opširnije

Javni uvid - „XYLON CORPORATION” d.o.o. Sarajevo

Objavjeno: 25.10.2017

 Investitor „XYLON CORPORATION” d.o.o. Sarajevo je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za pogone i postrojenja za preradu drveta i proizvodnju podnih obloga u Podlugovima bb, općina Ilijaš. U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama...

Opširnije

Javni uvid - Roading d.o.o. Gračanica - asfaltna baza

Objavjeno: 24.10.2017

 Investitor ROADING d.o.o. Gračanica je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za asfaltnu bazu kapaciteta do 210t/h, općina Gračanica. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i...

Opširnije

Javna rasprava - obilaznica Cazina dionica: Mihaljevac-Ćoralići (7,614 km) JP Ceste FBiH

Objavjeno: 24.10.2017

Investitor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat izgradnje obilaznice - magistralna cesta M-4.2 dionica: Mihaljevac-Ćoralići u dužini od L= 7,614 km. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može...

Opširnije

Novosti