jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - Sisecam soda d.o.o. Lukavac, zatvaranje i rekultivacija taložnice

Objavjeno: 10.12.2018

 Privredno društvo SISECAM SODA d.o.o. LUKAVAC, Prva ulica br 1, 75 300 Lukavac, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za – Projekat zatvaranje i rekultivacija taložnica „Bijelo more“ na postojećoj lokaciji privrednog društva, općina Lukavac....

Opširnije

Javni uvid - Toplana ZENICA - dopunjena Studija o procjeni uticaja na okoliš

Objavjeno: 28.11.2018

 Dana 28.11.2018. godine ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica je dostvio dopunjenu Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za za izgradnju postrojenja za proizvodnju toplote i električne energije i komprimiranog zraka u Zenici, a na temlju uključivanja javnosti (primjedbi sa javne rasprave, primjedbi  pristiglih na adresu...

Opširnije

Javni uvid - Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo

Objavjeno: 21.11.2018

 Javni uvid - Zahtjeva u postupku izdavanja okolišne dozvole -kompleks tvornice betona sa upravnom zgradom na lokaciji  Tvornice opeke d.o.o. Sarajevo, Gladno Polje, općina Ilidža. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića...

Opširnije

Javni uvid - INDEX d.o.o. GRAČANICA

Objavjeno: 06.11.2018

 Javni uvid - Zahtjeva u postupku izdavanja okolišne dozvole - pogoni za površinsku zaštitu sa postupkom eloksacije-anodne oksidacije kao završne obrade proizvoda i linije različitih obrada: niklovanje, brunovanje poliranje privrednog društva  INDEX d.o.o. Gračanaica. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u...

Opširnije

Javni uvid - KJKP Vodovod i kanalizacija - prečistač BUTILA

Objavjeno: 05.11.2018

Javni uvid - Zahtjeva u postupku izdavanja okolišne dozvole - KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, Deponija SMILJEVIĆI. Idana 18.1.2017. godine zaprimljen je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo za postrojenja prečistača otpadnih voda Butila, općina Novi Grad, Sarajevo. Prethodna okolinska dozvola izdata je pod brojem:...

Opširnije

Javni uvid - GIKIL d.o.o. Lukavac

Objavjeno: 30.10.2018

 Privredno društvo GIKIL d.o.o. Lukavac, ul. Željeznička br. 1, LUKAVAC obratilo ste se Federalnom ministrstvu okoliša i turizma sa zahtjevom za izdavanje okolišne dozvolu koji je zaprimljen pod brojem br. UPI 05/2-23-11-207/18 od 02.10.2018. godine. S obzirom da je prethodni postupak izdavanja okolišne dozvole  okončan izdavanjem Zaključka o...

Opširnije

Javni uvid - Zahtjev za izdavanje PK Breščići - Kulen Vakuf

Objavjeno: 02.10.2018

 Dana 17.8.2018. godine operator DD Rudnici Gipsa Donji Vakuf, obratio se Federalno ministarstvo okoliša i turizma sa zahtjevom za izdavanje okolišne dozvole za površinski kop (PK) Breščići – Kulen Vakuf, općina Bihać. Prethodno je izdata okolišna dozvola pod brojem UPI/05-23-408/09 FM dana 01.11.2011. godine. Zahtjev za izdavanje...

Opširnije

Javni uvid - KJKP RAD SARAJEVO, Deponija SMILJEVIĆI

Objavjeno: 13.09.2018

  Javni uvid - Zahtjeva u postupku izdavanja okolišne dozvole -KJKP RAD SARAJEVO, Deponija SMILJEVIĆI. Investitor KJKP RAD SARAJEVO, Deponija SMILJEVIĆI dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za inegralne okolišne za deponiju Smijeljevići. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama...

Opširnije

Javni uvid - SPUO - GP PUŠINA d.o.o. Ravno

Objavjeno: 11.09.2018

 Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na lokalitetu „Srnjak” u općini Ravno, investitora „GP PUŠINA” d.o.o.Ravno. Investitor „GP PUŠINA” d.o.o.Ravno je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni...

Opširnije

Javna rasprava - AMZ - proizvodnja toplote i električne energije i komprimiranog zraka

Objavjeno: 28.08.2018

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike Grada Zenica i sve ostale zainteresirane subjekte i cjelokupnu javnost na JAVNU RASPRAVU o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš...

Opširnije

Novosti