jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - Zahtjev za izdavanje PK Breščići - Kulen Vakuf

Objavjeno: 02.10.2018

 Dana 17.8.2018. godine operator DD Rudnici Gipsa Donji Vakuf, obratio se Federalno ministarstvo okoliša i turizma sa zahtjevom za izdavanje okolišne dozvole za površinski kop (PK) Breščići – Kulen Vakuf, općina Bihać. Prethodno je izdata okolišna dozvola pod brojem UPI/05-23-408/09 FM dana 01.11.2011. godine. Zahtjev za izdavanje...

Opširnije

Javni uvid - KJKP RAD SARAJEVO, Deponija SMILJEVIĆI

Objavjeno: 13.09.2018

  Javni uvid - Zahtjeva u postupku izdavanja okolišne dozvole -KJKP RAD SARAJEVO, Deponija SMILJEVIĆI. Investitor KJKP RAD SARAJEVO, Deponija SMILJEVIĆI dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za inegralne okolišne za deponiju Smijeljevići. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama...

Opširnije

Javni uvid - SPUO - GP PUŠINA d.o.o. Ravno

Objavjeno: 11.09.2018

 Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na lokalitetu „Srnjak” u općini Ravno, investitora „GP PUŠINA” d.o.o.Ravno. Investitor „GP PUŠINA” d.o.o.Ravno je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni...

Opširnije

Javna rasprava - AMZ - proizvodnja toplote i električne energije i komprimiranog zraka

Objavjeno: 28.08.2018

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike Grada Zenica i sve ostale zainteresirane subjekte i cjelokupnu javnost na JAVNU RASPRAVU o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš...

Opširnije

Javni uvid -JP EP BIH, TE Kakanj, dopunjena SPUO

Objavjeno: 15.08.2018

  Dopunjena Studija o procjeni uticaja na okoliš (SPUO)  za izgradnju postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju blokova 5,6 i 7 koju je dostavio na ocjenu investitor JP EPBiH, Podružnica Termoelektrana Kakanj dostavljena Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dana 01.8.2018. godine.   Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je...

Opširnije

Javni uvid - CHE Vrilo, općina Tomislavgrad, JP EP HZHB

Objavjeno: 15.08.2018

JP HZ HB predala je zahtjev za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš i izdavanje okolišne dozvole za izgradnju CHE Vrilo, općina Tomislavgrad dana 14.6.2018. godine uz koji je dostavila Izvještaj o stanju okoliša, Studiju za izdavanje prethodne vodne saglasnosti i prethodnu vodnu saglasnost. Upravni postupak ocjene Studije o procjeni uticaja na...

Opširnije

Javna rasprava JKP KOMEMORATIVNI CENTAR d.o.o. TUZLA

Objavjeno: 27.07.2018

 Investitor JKP KOMEMORATIVNI CENTAR – d.o.o. TUZLA - Kojišino 31 , 75 000 Tuzla, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za Privremeno skladište za patološki otpad iz medicinskih ustanova. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole...

Opširnije

Javni uvid - Pogoni za klanje stoke i preradu mesa "Bajra" d.o.o. Travnik

Objavjeno: 10.06.2018

 Javni uvid - Zahtjeva u postupku izdavanja integralne okolišne dozvole - pogoni za klanje stoke i preradu mesa "Bajra" d.o.o. Travnik na lokaciji Dolac na Lašvi. Investitor "Bajra" d.o.o. Travnik dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje inegralne okolišne dozvole pogoni za klanje stoke i preradu mesa...

Opširnije

Javni uvid pogona i postrojenja - zahtjev za izdavanje okolišne dozvole MVVM doo Mostar

Objavjeno: 28.05.2018

Javni uvid pogona i postrojenja Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za MVVM d.o.o., Mostar za sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, tretman i obradu potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada u industrijskoj zoni Bišće polje bb u Mostaru na lokaciji Rodoč bb – Slobodna zona Hercegovina. Javni uvid Zahtjeva u postupku...

Opširnije

Javni uvid pogona i postrojenja - zahtjev za izdavanje okolišne dozvole IMRES SMART GREENERGY doo

Objavjeno: 28.05.2018

Javni uvid pogona i postrojenja Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za IMRES SMART GREENERGY d.o.o., Livno za vjetroelektranu ŠIROKA DRAGA na lokaciji “Široka draga”, općine Livno i Tomislavgrad. Javni uvid Zahtjeva u postupku izdavanja okolišne dozvole pogona i postrojenja za vjetroelektranu ŠIROKA DRAGA na lokaciji...

Opširnije

Novosti