jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - odsumporavanje i denitrifikacija blokova 5,6 i 7 TE Kakanj

Objavjeno: 05.10.2017

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike Općine Kakanj, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u  ...

Opširnije

Javna rasprava - zatvaranje i rehabilitacija deponija Plane I, Divkovići I i II

Objavjeno: 05.10.2017

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike Grada Tuzla, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o Studiji o procjeni uticaja na...

Opširnije

Javne rasprave - sanacija i zatvaranje deponije Ovčarevo, općina Travnik

Objavjeno: 02.10.2017

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Travnik, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o ocjeni Studije o procjeni...

Opširnije

Javni uvid PK Lukavička rijeka - zapunjavanje dijela otkopanih površina

Objavjeno: 02.10.2017

Operator ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla - Rudnik "Šikulje dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole - Plan aktivnosti za PK LUKAVAČKA RIJEKA, Projekat zapunjavanje dijela otkopanih površina. Plan aktivnosti je dostavljen Federalnom ministarstvu za postojeće pogone i postrojenja radi ocjene...

Opširnije

Javni uvid - KTM BRINA d.o.o. Posušje, kamenolom Vinjani – Paljevine, Posušje

Objavjeno: 20.09.2017

 Investitor KTM BRINA d.o.o. Posušje je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za eksploataciju tehničko-građevnog kamena, kamenolom Vinjani – Paljevine, Posušje. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama...

Opširnije

Javni uvid - MILTAL d.o.o. ILIJAŠ

Objavjeno: 11.08.2017

  Investitor Miltal d.o.o. Ilijaš je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za aktivnosti tretmana i odlaganja otpda. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za...

Opširnije

Javni uvid - JP Ceste FBiH - Obilaznica Bihaća Jablanska ulica- čvor Mali lug

Objavjeno: 31.07.2017

 Investitor JP Ceste Federacije BiH je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za prijekat izgradnje Obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica – čvor Mali lug – veza na M-14 (Čavkići). U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može...

Opširnije

Javni uvid - JP Ceste FBiH - Obilaznica Bihaća - Izačić - Petlja Kamenica

Objavjeno: 31.07.2017

 Investitor JP Ceste Federacije BiH je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za prijekat izgradnje Obilaznice Bihaća, dionica Izačić – Petlja Kamenica. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog...

Opširnije

Javni uvid - Mlin i Pekara d.d. Ljubače

Objavjeno: 31.07.2017

 Investitor Mlin i Pekara d.d. Ljubače – Tuzla je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za proizvodnju pšenice. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor...

Opširnije

Javni uvid - Violeta d.o.o. Grude

Objavjeno: 07.07.2017

 Investitor Violeta d.o.o. Grude je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za skladištenje deterdženata. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske...

Opširnije

Novosti