jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - MILTAL d.o.o. ILIJAŠ

Objavjeno: 11.08.2017

  Investitor Miltal d.o.o. Ilijaš je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za aktivnosti tretmana i odlaganja otpda. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za...

Opširnije

Javni uvid - JP Ceste FBiH - Obilaznica Bihaća Jablanska ulica- čvor Mali lug

Objavjeno: 31.07.2017

 Investitor JP Ceste Federacije BiH je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za prijekat izgradnje Obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica – čvor Mali lug – veza na M-14 (Čavkići). U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može...

Opširnije

Javni uvid - JP Ceste FBiH - Obilaznica Bihaća - Izačić - Petlja Kamenica

Objavjeno: 31.07.2017

 Investitor JP Ceste Federacije BiH je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za prijekat izgradnje Obilaznice Bihaća, dionica Izačić – Petlja Kamenica. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog...

Opširnije

Javni uvid - Mlin i Pekara d.d. Ljubače

Objavjeno: 31.07.2017

 Investitor Mlin i Pekara d.d. Ljubače – Tuzla je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za proizvodnju pšenice. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor...

Opširnije

Javni uvid - Violeta d.o.o. Grude

Objavjeno: 07.07.2017

 Investitor Violeta d.o.o. Grude je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za skladištenje deterdženata. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske...

Opširnije

Javni uvid - zatvaranje deonija Plane I i Divkovići I i II TE Tuzla

Objavjeno: 22.06.2017

 Dopuna Studija o procjeni uticaja na okoliš, zatvaranej deponija Plane I  i Divkovići I i II – TE „Tuzla“ JP EP BiH Podružnica TE Tuzla je dostavila dopunjenu Studiju o procjeni uticaja na okoliš za izatvaranje deponija Plane I i Divkovići I i II u TE „Tuzla“ na temelju izvještaja članova stručne komisije imenovane...

Opširnije

JP EP BIH, TE Tuzla, odsumporavanje blokova 5 i 6

Objavjeno: 13.06.2017

 Dopuna Studija o procjeni uticaja na okoliš, odsumporavanje dimnih plinova – TE „Tuzla“- treći put JP EP BiH Podružnica TE Tuzla je dostavila dopunjenu Studiju o procjeni uticaja na okoliš za izgradnju objekata za odsumporavanje dimnih plinova Blokova 5 i 6 u TE „Tuzla“ na temelju izvještaja članova stručne komisije imenovane...

Opširnije

Javni uvid - JP EP BiH, VP VLAŠIĆ

Objavjeno: 08.06.2017

  Investitor JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo, je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat izgradnje vjetroparka Vlašić instalisane snage do/i 50MW koja se sastoji do 18 vjetroagregata.  Vjetroelektrana Vlašić namijenjena je za proizvodnju električne energije iz obnovljivog izvora...

Opširnije

Javna rasprava - Centar za reciklažu rabljenih guma – piroliza” ”ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla

Objavjeno: 01.06.2017

 Investitor „ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 29.06. 2017. godine u sali hotela Lukavac, sa početkom u 12 sati. U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati...

Opširnije

Javni uvid - kamenolom Pušine, površine ekspl. polja 4,5 ha, Hadžići

Objavjeno: 25.05.2017

 Operator SELMANOVIĆ d.o.o. SARAJEVO, Neumska 4, 71 210 – Ilidža, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za – pogon – kamenolom Pušine, površine eksplatacionog polja 4,5 ha na lokalitu općine Hadžići. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole je podnosilac zahtjeva SELMANOVIĆ...

Opširnije

Novosti