jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - sanacija i zatvaranje deponie Vis u općini Kalesija

Objavjeno: 24.05.2017

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Kalesija, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o ocjeni Studije o procjeni...

Opširnije

Javna rasprava - sanacija i zatvaranje deponie Vis u općini Kalesija

Objavjeno: 24.05.2017

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Kalesija, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o ocjeni Studije o procjeni...

Opširnije

Javni uvid - dopuna dokumentacije - zbrinjavanje otpada sa rashladnog tornja RT 2 TE Tuzla

Objavjeno: 17.05.2017

 Dana 17.5.2017. godine TE Tuzla je dostavila ovom Ministarstvu inovirani Plan upravljanja otpadom i drugu dokumentaciju, te zahtjev za dozvolu transporta i konačnog zbrinjavanja otpada sa rashladnog tornja RT 2: Zahtjev za transport i zbrinjavanje otpada sa RT 2 Plan upravljanja otpadom - sažetak  

Opširnije

Javni uvid - dopuna PA i PUO - zbrinjavanje otpada iz taložnih bazena separacije u PK Čubrić

Objavjeno: 16.05.2017

 Zbrinjavanje otpada iz taložnih bazena separacije u PK Čubrić - Dopuna dokumentacije  Operator RMU Banovići d.d. Banovići, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dopunjeni Plan aktivnosti i Plan upravljanja otpadom za zbrinjavanje otpada iz taložnih bazena sa separacije u PK Čubrić na osnovu izvještaja članove Stručne komisije i primjedbi...

Opširnije

Javni uvid - zatvaranje deponije Očazi Visoko

Objavjeno: 15.05.2017

 Investitor Općina Visoko dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o procjeni uticaja na okoliš pratećih sadržaja "Očazi, općina Visoko  na okolinski prihvatljiv način sa specifičnim mjerama za smanjenje uticaja na okoliš, te zdravlje i sigurnost ljudi. Obrađivač zahtjeva za...

Opširnije

Javni uvid - Centar za reciklažu rabljenih guma – piroliza” ”ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla

Objavjeno: 08.05.2017

Investitor „ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 31.05. 2017. godine u sali hotela Lukavac, sa početkom u 12 sati. U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva...

Opširnije

Javna rasprava - sanacija deponije "Sanska brda" u Sanskom Mostu

Objavjeno: 21.04.2017

 Investitor Općina Sanski Most dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o procjeni uticaja na okoliš za sanaciju deponije i izgradnju pratećih sadržaja "Sanska brda", općina Sanski Most  na okolinski prihvatljiv način sa specifičnim mjerama za smanjenje uticaja na okoliš, te...

Opširnije

Javna rasprava - SPUO za mHE „Dindo”, 3,74 MW, „Inghydro” d.o.o. Konjic

Objavjeno: 19.04.2017

Investitor „INGHYDRO” d.o.o. Konjic je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 11.05.2017. godine u sali općine Konjic, sa početkom u 11 sati. U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u...

Opširnije

Javna rasprava - sanacije deponije komunalnog otpada “Mut-Plane” općine Fojnica

Objavjeno: 12.04.2017

Javna rasprava Studije uticaja na okoliš za projekat sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Mut-Plane” općine Fojnica i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja. Općina Fojnica, SBK, dostavila je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske...

Opširnije

Javna rasprava - zatvaranje i sanacija deponije komunalnog otpada „Neteka” u Općini Odžak

Objavjeno: 12.04.2017

Javna rasprava - Studije uticaja na okoliš za projekat sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Neteka” općine Odžak i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja. Općina Odžak, županija/kanton Posavski, dostavila je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni uticaja na okoliš u postupku...

Opširnije

Novosti