jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javna rasprava - JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, delekovod Kiseljak - Fojnica

Objavjeno: 24.04.2018

  Investitor JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za izgradnju 110 kV dalekovoda TS Kiseljak - TS Fojnica. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je konsultantska kuća  IG d.o.o.Banja Luka. U postupku uključivanja...

Opširnije

Javna rasprava - za Kamen Dračevo – pogon za eksploataciju i preradu tehničko - građevinskog kamena

Objavjeno: 19.04.2018

 Investitor KAMEN DRAČEVO d.o.o. Čapljina - Doljani 73, 88 300 Čapljina, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za - pogon za eksploataciju i preradu tehničko-građevinskog kamena krečnjaka (površina ekstrakcionog polja 10,6 ha) Obrađivač zahtjeva za izdavanje...

Opširnije

Javna rasprava - JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla

Objavjeno: 11.04.2018

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Kladanj i naselja koja gravitiraju području planirane rekonstrukcije i dogradnje postojećeg postrojenja za tretman pitke vode...

Opširnije

Javna rasprava -JP AUTOCESTE FBIH - koridor VC dionica Konjic (petlja Ovčari) - Mostar Sjever

Objavjeno: 05.04.2018

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61 i 62 Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Konjic, Jablanica i Grada Mostara, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o ocjeni...

Opširnije

Javna rasprava - „Rudar“ d.o.o Tuzla - Rudnik magnezita jama Miljevica na lokalitetu općine Kladanj

Objavjeno: 16.03.2018

 „Rudar“ d.o.o. Tuzla, Mitra Trifunovića Uče br. 9, 75 000 Tuzla, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole /Studiju o uticaju na okoliš za Rudnik maqnezita jama Miljevica na lokalitetu općine Kladanj. Obrađivač Zahtjeva/Studije za izdavanje okolišne dozvole - je INZIO d.o.o. Tuzla. U postupku...

Opširnije

Javna rasprava - JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, delekovod Kiseljak - Fojnica

Objavjeno: 13.03.2018

Investitor JP Elektroprenos - Elektroprijenos  BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za izgradnju dalekovoda Kiseljak - Fojnica. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je – IG Banja Luka. U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje...

Opširnije

Javna rasprava - JP Autoceste Federacije BiH, koridor VC, dionica Konjic - Mostar Sjever

Objavjeno: 13.03.2018

  Investitor JP Autoceste Federacije BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za koridor VC, dionica Konjic - Mostar Sjever. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je – Zagrebinspekt Mostar. U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje...

Opširnije

Javna rasprava - ŠTITAR d.o.o. Ravno

Objavjeno: 06.03.2018

 Investitor ŠTITAR d.o.o Ravno - Ivanjica bb, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za - pogon za eksploataciju i preradu tehničko-građevinskog kamena krečnjaka (površina ekstrakcionog polja12,71 ha) Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je...

Opširnije

Javni uvid - asfaltna baza BalageM d.o.o. Gradačac

Objavjeno: 05.03.2018

 Investitor BalageM d.o.o. Gradačac je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za asfaltnu bazu. U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev je na web stranici ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolinske dozvole, Sarajevo,...

Opširnije

Javna rasprava - ENERGY SOLUTION d.o.o. Lukavac, ul. Termoelektrane bb, 75 300 Lukavac

Objavjeno: 05.03.2018

 Investitor ENERGY SOLUTION d.o.o. Lukavac, ul. Termoelektrane bb, 75 300 Lukavac, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za – Centar za reciklažu rabljene gume - piroliza - na lokaciji industrijske zone u Lukavcu Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole /...

Opširnije

Novosti