jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - zatvaranje deonija Plane I i Divkovići I i II TE Tuzla

Objavjeno: 22.06.2017

 Dopuna Studija o procjeni uticaja na okoliš, zatvaranej deponija Plane I  i Divkovići I i II – TE „Tuzla“ JP EP BiH Podružnica TE Tuzla je dostavila dopunjenu Studiju o procjeni uticaja na okoliš za izatvaranje deponija Plane I i Divkovići I i II u TE „Tuzla“ na temelju izvještaja članova stručne komisije imenovane...

Opširnije

JP EP BIH, TE Tuzla, odsumporavanje blokova 5 i 6

Objavjeno: 13.06.2017

 Dopuna Studija o procjeni uticaja na okoliš, odsumporavanje dimnih plinova – TE „Tuzla“- treći put JP EP BiH Podružnica TE Tuzla je dostavila dopunjenu Studiju o procjeni uticaja na okoliš za izgradnju objekata za odsumporavanje dimnih plinova Blokova 5 i 6 u TE „Tuzla“ na temelju izvještaja članova stručne komisije imenovane...

Opširnije

Javni uvid - JP EP BiH, VP VLAŠIĆ

Objavjeno: 08.06.2017

  Investitor JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo, je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat izgradnje vjetroparka Vlašić instalisane snage do/i 50MW koja se sastoji do 18 vjetroagregata.  Vjetroelektrana Vlašić namijenjena je za proizvodnju električne energije iz obnovljivog izvora...

Opširnije

Javna rasprava - Centar za reciklažu rabljenih guma – piroliza” ”ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla

Objavjeno: 01.06.2017

 Investitor „ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 29.06. 2017. godine u sali hotela Lukavac, sa početkom u 12 sati. U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati...

Opširnije

Javni uvid - kamenolom Pušine, površine ekspl. polja 4,5 ha, Hadžići

Objavjeno: 25.05.2017

 Operator SELMANOVIĆ d.o.o. SARAJEVO, Neumska 4, 71 210 – Ilidža, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za – pogon – kamenolom Pušine, površine eksplatacionog polja 4,5 ha na lokalitu općine Hadžići. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole je podnosilac zahtjeva SELMANOVIĆ...

Opširnije

Javna rasprava - sanacija i zatvaranje deponie Vis u općini Kalesija

Objavjeno: 24.05.2017

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Kalesija, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o ocjeni Studije o procjeni...

Opširnije

Javni uvid - dopuna dokumentacije - zbrinjavanje otpada sa rashladnog tornja RT 2 TE Tuzla

Objavjeno: 17.05.2017

 Dana 17.5.2017. godine TE Tuzla je dostavila ovom Ministarstvu inovirani Plan upravljanja otpadom i drugu dokumentaciju, te zahtjev za dozvolu transporta i konačnog zbrinjavanja otpada sa rashladnog tornja RT 2: Zahtjev za transport i zbrinjavanje otpada sa RT 2 Plan upravljanja otpadom - sažetak  

Opširnije

Javni uvid - dopuna PA i PUO - zbrinjavanje otpada iz taložnih bazena separacije u PK Čubrić

Objavjeno: 16.05.2017

 Zbrinjavanje otpada iz taložnih bazena separacije u PK Čubrić - Dopuna dokumentacije  Operator RMU Banovići d.d. Banovići, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dopunjeni Plan aktivnosti i Plan upravljanja otpadom za zbrinjavanje otpada iz taložnih bazena sa separacije u PK Čubrić na osnovu izvještaja članove Stručne komisije i primjedbi...

Opširnije

Javni uvid - zatvaranje deponije Očazi Visoko

Objavjeno: 15.05.2017

 Investitor Općina Visoko dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o procjeni uticaja na okoliš pratećih sadržaja "Očazi, općina Visoko  na okolinski prihvatljiv način sa specifičnim mjerama za smanjenje uticaja na okoliš, te zdravlje i sigurnost ljudi. Obrađivač zahtjeva za...

Opširnije

Javni uvid - Centar za reciklažu rabljenih guma – piroliza” ”ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla

Objavjeno: 08.05.2017

Investitor „ENERGY SOLUTION” d.o.o. Tuzla je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 31.05. 2017. godine u sali hotela Lukavac, sa početkom u 12 sati. U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva...

Opširnije

Novosti