jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javne rasprave

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općineTuzla i sve ostale zainteresirane subjekte na

 

JAVNU RASPRAVU
o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš
za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova blokova 5 i 6 Termoelektrane Tuzla

Javna rasprava će se održati dana 29. 9. 2016. godine (četvrtak) u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, Trg slobode bb u Tuzli sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – Energoinvest d.d. Sarajevo & STEAG).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 108 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba link novosti/javne rasprave.

 

Studija o procjeni uticaja na okoliš

 

Okolišne dozvole