jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Natječaji

JAVNI POZIV

"Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" za 2017.godinu

 Javni poziv turizam 2017 8_8_2017(1).pdf

OBRAZAC aplikacioni 2017 8_8_2017_(1).doc

01 Izjava o realizaciji projekta (I-1)(3).doc

02 Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2)(3).doc

03 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)(3).doc

04 izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti(1).doc

program 1 FP NE.pdf

program 2 FP NE.pdf

program 3 FP NE.pdf

TABELA APLIKANATA KOJIMA NISU ODOBRENI PROJEKTI ZA PROGRAME 4_ I 5_ 27 11 2017.pdf

Tabela aplikanata kojima su odobrena sredstva Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2017 godinu.pdf

 

JAVNI POZIV
„Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša za 2017. godinu“

Javni poz 6 2017.doc

Obr prij proj_2017_Prog 6(1).doc  

Obrazac budzeta projekta_PR 6_2017(1).doc

Javni poz 7_ juli 2017(2).doc

Obrazac prijave projekta za Program 7_ 2017(2).doc

Obrazac budzeta projekta za 2017(1).doc

Odluka o odabranim korisnicima Reg_centri za upravljanje otpadom.pdf

Odluka o izboru korisnika sredstava - Program 7 - Projekti zastite prirode.pdf

 

J A V N I  P O Z I V

"Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2018.godinu

 

JAVNI POZIV 2018 TURIZAM.pdf

Odluka o odobrenim projektima pr 1 i 2 2018.pdf

Projekti Program 1_NE po nekom drugom osnovu(1).pdf

PROGRAM 1 (NE).pdf

TABELA - NE PR_ 2_ 2018.pdf

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša" za 2018.godinu

Javni poziv za 2018 - Program 1.pdf

Javni poziv za 2018 Program 2.pdf

Odluka o odobrenim sredstvima Program 2_ Općine.pdf

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE 2018. godina

 

JAVNI POZIV TV 2018(1).doc

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TV 15(3).doc

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE 2018.godina

 

javni poziv(1).doc

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE(2).doc

Natječaji