jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Natječaji

15.8.2016. godine

JAVNI POZIV


„Tekuci transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okolisa za 2016. godinu“

PROGRAM 1. Sufinansiranje projekata za izgradnju infrastrukture, nabavku sredstava, opreme i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije BiH

Obrazac proračuna projekta za 2016. godinu

PROGRAM 2. Podrška regionalnim sanitarnim deponijama za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH

Obrazac proračuna projekta za 2016. godinu

PROGRAM 3. Sufinansiranje projekata zaštite prirode u Federaciji BiH
                         Obrazac prijave za Program 3

Obrazac proračuna projekta za 2016. godinu

PROGRAM 4. Podrška dizanja svijesti o okolišu u Federaciji BiH
                          Obrazac prijave za Program 4

Obrazac proračuna projekta za 2016. godinu

                Rok za prijavu na Javni poziv je trideset (30) dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.
 

 

 

Plana nabavki za 2015. godinu

IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA 

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “ Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH – transfer za razvoj turizma“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, , (,,Službene novine Federacije BIH”, broj 92/15) I Odluke federalne ministrice okoliša i turizma o raspisivanju Javnog poziva broj: 06/1-22-997/15-4 od 7.12.2015 .godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje

JAVNI POZIV
za prijavu korisnika sredstava o raspodjeli sredstava „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma“ za 2015. Godinu

Predmet Javnog poziva je prijava projekata za raspodjelu sredstava „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma“ utvrđenih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Budžeta Federacije BiH za 2015 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (,,Službene novine Federacije BiH”, br. 25/15 i 86/15).


NAZIV PROGRAMA
Projekat 1. Sufinansiranje projekata izgradnje novih, proširenje i obnova turističko-ugostiteljskih kapaciteta, u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.

Projekat 2. Program podrške razvoja brendiranja, izrade turističkih suvenira i razvoja ruralnog turizma u Federaciji BiH sa posebnim akcentom na uključivanje mladih i žena te obogaćivanje turističke raznolikosti, u iznosu od 100.000,00 KM.
Projekat 3. Program podrške u izradi i štampanju turističkog promotivnog materijala Federacije BiH , u iznosu od 200.000, 00 KM
Informacije o pravu učešća na Javni poziv po programima, ciljevima programa, kriterijima, neophodnoj dokumentaciji za sudjelovanje, vrednovanju projekata i ostale važne napomene i opće odredbe nalaze se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, www.fmoit.gov.ba i u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Broj: 06/1-22-997/15-6
Sarajevo, 7.12.2015. godine

Napomena: Javni poziv za prijavu korisnika sredstava o raspodjeli sredstava "Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" za 2015.godinu, objavljen je u  ("Službenim novinama FBiH broj: 95/15, dana 11.12.2015.godine).

 

Obrasci  su desno
 

 

Natječaji

Priložene datoteke

 strelica  Javni poziv Strategija zaštite okoliša 2015 program 1
 strelica  Javni poziv Strategija zaštite okoliša 2015 Program 2
 strelica  Obrazac prijave 2015 Program 1
 strelica  Obrazac prijave 2015 Program 2
 strelica  Javni poziv Transfera za turizam 2015.
 strelica  Obrazac prijave JP turizam program 1
 strelica  Obrazac prijave JP turizam program 2
 strelica  Obrazac prijave JP turizam program 3
 strelica  Zahtjev Program 1
 strelica  Zahtjev Program 2 fizičke osobe
 strelica  Zahtjev Program 2 nevladine udruge/udruženja
 strelica  Zahtjev Program 3 fizičke osobe
 strelica  Zahtjev Program 3 pravne osobe
 strelica  Izjava o korištenim sredstvima državne pomoći male vrijednosti
 strelica  Izjava o realizaciji projekata
 strelica  Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu privrednog kriminala
 strelica  Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama
 strelica  Zahtjev za program poticaja obrazac - P2 Fizičke i pravne osobe