jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Zaštita prirode

 Portal Bosne i Hercegovine sa mehanizmom za razmjenu informacija o biloškoj raznolikosti

Priložene datoteke

 strelica  Zakon o NP Una Sl.n.44/08
 strelica  1. Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vrešenje monitoringa („Službene novine Federacije BiH, broj 46/05, od 27.07.2005. godine)
 strelica  2. Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem vrsta („Službene novine Federacije BiH“, broj 65/06)
 strelica  3. Pravilnik o uspostavljanju sistema praćenja namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja („Službene novine Federacije BiH, broj 46/05, od 27.07.2005.)
 strelica  4. Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 65/06)
 strelica  5. Pravilnik o uvjetima pristupa zaštićenom području („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/06)
 strelica  6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih područja („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/06)
 strelica  7. Uredba NATURA 2000 – zaštićena područja u Europi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/11 od 18.07.2011.)
 strelica  8. Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14)
 strelica  Crvena lista flore FBiH
 strelica  Crvena lista faune FBiH
 strelica  Crvena lista gljiva FBiH
 strelica  Zakon o zaštiti prirode Sl. nov F BiH 66-13
 strelica  Pravilnik o uvozu novih vrsta
 strelica  Strategija i akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti BiH (2015-2020)

Okoliš