PRIOPĆENJA

Objava ODLUKE o izboru korisnika sredstava za sufinansiranje projekata za Program broj 2

Objava ODLUKE o izboru korisnika sredstava za sufinansiranje projekata za Program broj 2

Pon, 15. Jul. 2019.

Odluka o izboru korisnika sredstava za sufinanciranje projekata „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2019. godinu za Program broj 2

 Kalendar zbivanja

ZDRAVLJE I ŽIVOTI GRAĐANA NEMAJU CIJENU

ZDRAVLJE I ŽIVOTI GRAĐANA NEMAJU CIJENU

Pet, 13. Sep. 2019.

JP Deponija d.o.o. Mostar ne ispunjava uslove za izdavanje okolišne dozvole

TURIZAM BiH

KORISNI LINKOVI