Odluke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Revizija crvenih lista

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Revizija crvenih lista

Ned, 15. Sep. 2019.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Revizija crvene liste flore, faune i gljiva Federacije Bosne i Hercegovine za 2019.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - nabavka ljetnih guma za 2019.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - nabavka ljetnih guma za 2019.godinu

Sri, 17. Apr. 2019.

Nabavka ljetnih guma za 2019.godinu

Objava - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za 2019.godinu

Objava - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za 2019.godinu

Čet, 04. Apr. 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za 2019.godinu

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka sitnog inventara za 2019.godinu

Sri, 06. Mar. 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka sitnog inventara za 2019.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Autopraonica Delfin

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Autopraonica Delfin

Pon, 04. Mar. 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vulkanizaciju i pranje vozila za 2019.godinu