Objava - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za 2019.godinu

Objava - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za 2019.godinu

Čet, 04. Apr. 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za 2019.godinu

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za 2019.godinu.pdf