Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje automobila za 2019.godinu