Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje kopir aparata i printera za 2021.godinu