Odluka o pokretanju postupka nabavke - neprioritetne usluge - usluge reprezentacije - hotelske i ugostiteljske usluge za 2022.godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke - neprioritetne usluge - usluge reprezentacije - hotelske i ugostiteljske usluge za 2022.godinu

Uto, 10. Maj. 2022.