Objava realiziranih nabavki za vrijeme COVID 19 - u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BiH